Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine (REHAB)

Project number 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Duration 15/11/2018 – 14/11/2021
Project coordinator Latvian Academy of Sport Education
Project partners Lithuanian Sports University

J. Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Rehabilitation (Poland)

Satakunta University of Applied Sciences (Finland)

European Federation of Adapted Physical Activity

I.Horbachevsky Ternopil National Medical University (Ukraine)

National University of Ukraine on Physical Education and Sport (Ukraine)

Lviv State University of Physical Culture (Ukraine)

SUMY State University (Ukraine)

Project funding source/programme, key action Erasmus+

Higher Education – international Capacity Building

Project description The project addresses 3 major goals: (1) building professional capacity of the academic and research staff; (2) development of the teaching/learning/assessment resources; and (3) specific educational infrastructure needed to provide the nationally new professional study program in physiotherapy in Ukraine.
Projekto aprašymas Lietuvos sporto universitetas (LSU) dalyvauja Europos komisijos finansuojamame projekte Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine /REHAB, kurio tikslas – padėti stiprinti akademinio ir mokslo personalo profesinius gebėjimus, plėtoti dėstymo, savarankiško mokymosi ir vertinimo užduočių kūrimo kompetencijas bei sukurti specifinę ugdymo infrastruktūrą, reikalingą naujai kineziterapijos studijų programai vykdyti.

REHAB projekto universitetų konsorciume dalyvauja Europos partneriais – Latvijos sporto akademija (koordinatorius), Europos taikomosios fizinės veiklos federacija, Varšuvos J. Pilsudski kūno kultūros universitetas (Lenkija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Lietuvos sporto universitetas; ir Ukrainos partneriai – Ukrainos nacionalinis kūno kultūros ir sporto universitetas, I.Horbačevskio Ternopilio nacionalinis medicinos universitetas, Lvovo valstybinis kūno kultūros universitetas, SUMY valstybinis universitetas ir Ukrainos sveikatos ministerijos testavimo (akreditacijos) taryba.

Projekto metu Europos universitetų dėstytojai – ekspertai padeda Ukrainos univeritetams atnaujinti jau esamas kineziterapijos bakalauro studijų programas ir sukurti naują, atitinkančią Europos standartus, kineziterapijos magistrantūros studijų programą. Šiuo metu kuriama pavyzdinė Kinezitrapijos II pakopos studijų programa, grįsta mokslu ir praktikos naujovėmis bei inovatyviais mokymo metodais. Numatoma, kad šią priogramą baigs iki 200 magistrantų. Europos sąjungos lėšomis kiekviename Ukrainos partnerių universitete jau yra įsteigta universiteto reabilitacijos laboratorija, mini kineziterapijos biblioteka.

Project website http://rehabeukr.eu/
Contact person Jurate Pozeriene Jurate.pozeriene@lsu.lt

 

Project number 598938-EPP-1-2018-1-LV-EPPKA2-CBHE-JP
Duration 15/11/2018 – 14/11/2021
Project coordinator Latvian Academy of Sport Education
Project partners Lithuanian Sports University

J. Pilsudski University of Physical Education in Warsaw, Faculty of Rehabilitation (Poland)

Satakunta University of Applied Sciences (Finland)

European Federation of Adapted Physical Activity

I.Horbachevsky Ternopil National Medical University (Ukraine)

National University of Ukraine on Physical Education and Sport (Ukraine)

Lviv State University of Physical Culture (Ukraine)

SUMY State University (Ukraine)

Project funding source/programme, key action Erasmus+

Higher Education – international Capacity Building

Project description The project addresses 3 major goals: (1) building professional capacity of the academic and research staff; (2) development of the teaching/learning/assessment resources; and (3) specific educational infrastructure needed to provide the nationally new professional study program in physiotherapy in Ukraine.
Projekto aprašymas

Lietuvos sporto universitetas (LSU) dalyvauja Europos komisijos finansuojamame projekte Innovative Rehabilitation Education – Introduction of new master degree programs in Ukraine /REHAB, kurio tikslas – padėti stiprinti akademinio ir mokslo personalo profesinius gebėjimus, plėtoti dėstymo, savarankiško mokymosi ir vertinimo užduočių kūrimo kompetencijas bei sukurti specifinę ugdymo infrastruktūrą, reikalingą naujai kineziterapijos studijų programai vykdyti.

REHAB projekto universitetų konsorciume dalyvauja Europos partneriais – Latvijos sporto akademija (koordinatorius), Europos taikomosios fizinės veiklos federacija, Varšuvos J. Pilsudski kūno kultūros universitetas (Lenkija), Satakuntos taikomųjų mokslų universitetas (Suomija), Lietuvos sporto universitetas; ir Ukrainos partneriai – Ukrainos nacionalinis kūno kultūros ir sporto universitetas, I.Horbačevskio Ternopilio nacionalinis medicinos universitetas, Lvovo valstybinis kūno kultūros universitetas, SUMY valstybinis universitetas ir Ukrainos sveikatos ministerijos testavimo (akreditacijos) taryba.

Projekto metu Europos universitetų dėstytojai – ekspertai padeda Ukrainos univeritetams atnaujinti jau esamas kineziterapijos bakalauro studijų programas ir sukurti naują, atitinkančią Europos standartus, kineziterapijos magistrantūros studijų programą. Šiuo metu kuriama pavyzdinė Kinezitrapijos II pakopos studijų programa, grįsta mokslu ir praktikos naujovėmis bei inovatyviais mokymo metodais. Numatoma, kad šią priogramą baigs iki 200 magistrantų. Europos sąjungos lėšomis kiekviename Ukrainos partnerių universitete jau yra įsteigta universiteto reabilitacijos laboratorija, mini kineziterapijos biblioteka.

Project website http://rehabeukr.eu/
Contact person Jurate Pozeriene Jurate.pozeriene@lsu.lt