Finland

HAAGA-HELIA University of Applied Sciences

OFFICIAL NAME HAAGA-HELIA Ammattikorkeakoulu
WEBSITE www.haaga-helia.fi/en/international?ssl-out-redirect=1
ERASMUS CODE SF HELSINK40
DEPARTMENT Vierumäki Unit
SUBJECT AREA Sports
STUDY CYCLE 1
NUMBER OF STUDENT PLACES

(per academic year)

2
LANGUAGE OF INSTRUCTION

(Minimum recommended level)

English (B2)
APPLICATION DEADLINES Autumn Semester – May 1

Spring Semester – November 1

COURSE CATALOGUE www.haaga-helia.fi/en/education/eudapa

www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/exchange-students/studies?userLang=en

HOUSING INFORMATION www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/exchange-students/accommodation?userLang=en
WWW FOR EXCHANGE STUDENTS www.haaga-helia.fi/en/international/international-relations/exchange-students
STUDENT EXPERIENCES

University of Jyväskylä

OFFICIAL NAME Jyväskylän Yliopisto
WEBSITE https://www.jyu.fi/en
ERASMUS CODE SF JYVASKY01
DEPARTMENT Faculty of Sport and Health Sciences
SUBJECT AREA Sports
STUDY CYCLE 1, 2
NUMBER OF STUDENT PLACES

(per academic year)

2
LANGUAGE OF INSTRUCTION

(Minimum recommended level)

English (B1)
APPLICATION DEADLINES Autumn Semester – May 15

Spring Semester – November 1

COURSE CATALOGUE https://www.jyu.fi/sport/en/study
HOUSING INFORMATION https://www.jyu.fi/en/study/services/accommodation
WWW FOR EXCHANGE STUDENTS https://www.jyu.fi/opiskelu/en/study
STUDENT EXPERIENCES

University of Lapland

OFFICIAL NAME Lapin Yliopisto
WEBSITE www.ulapland.fi/InEnglish
ERASMUS CODE SF ROVANIE01
DEPARTMENT Faculty of Social Sciences
SUBJECT AREA Tourism and Leisure
STUDY CYCLE 1, 2
NUMBER OF STUDENT PLACES

(per academic year)

2
LANGUAGE OF INSTRUCTION

(Minimum recommended level)

English (B1)
APPLICATION DEADLINES Autumn Semester – May 15

Spring Semester – October 15

COURSE CATALOGUE www.ulapland.fi/InEnglish/Studies/International-Programmes-and-Courses/Courses-for-Exchange-Students
HOUSING INFORMATION www.ulapland.fi/InEnglish/Studies/For-Admitted-Students/Student-Housing
WWW FOR EXCHANGE STUDENTS www.ulapland.fi/InEnglish/Studies/For-Admitted-Students
STUDENT EXPERIENCES

Lapland University of Applied Sciences

PAVADINIMAS ORIGINALO KALBA Lapin Ammattikorkeakoulu
UNIVERSITETO TINKLAPIS www.lapinamk.fi/en
ERASMUS KODAS SF ROVANIE11
PADALINYS School of Social Services, Health and Sport
STUDIJŲ SRITIS MAINAMS Sportas

Terapija ir reabilitacija (kineziterapija)

STUDIJŲ PAKOPA 1
STUDENTŲ SKAIČIUS (išvykstančių per mokslo metus) 2
DĖSTYMO KALBA IR MINIMALUS ŽINIŲ LYGIS anglų (B1)
PARAIŠKŲ PRIĖMIMO TERMINAI Rudens semestrui – gegužės 3 d.

Pavasario semestrui – spalio 25 d.

STUDIJŲ DALYKŲ SĄRAŠAS www.lapinamk.fi/en/Applicants/Exchange-Students/Semesters-and-courses
INFORMACIJA DĖL APGYVENDINIMO www.lapinamk.fi/en/Applicants/Exchange-Students/Practical-Information-for-exchange-students/Accommodation
DAUGIAU INFORMACIJOS www.lapinamk.fi/en/Applicants/Exchange-Students
STUDENTŲ ATSILIEPIMAI

Oulu University of Applied Sciences

OFFICIAL NAME Oulun Seudun Ammattikorkeakoulu
WEBSITE www.oamk.fi/english
ERASMUS CODE SF OULU11
DEPARTMENT School of Health and Social Care
SUBJECT AREA Therapy and Rehabilitation (Physiotherapy)
STUDY CYCLE 1
NUMBER OF STUDENT PLACES

(per academic year)

2
LANGUAGE OF INSTRUCTION

(Minimum recommended level)

English (B2)
APPLICATION DEADLINES Autumn Semester – April 15

Spring Semester – September 30

COURSE CATALOGUE Studies in English for Exchange Students
HOUSING INFORMATION Accommodation Services
WWW FOR EXCHANGE STUDENTS www.oamk.fi/english/exchange_opportunities/student_exchange
STUDENT EXPERIENCES

Seinäjoki University of Applied Sciences

OFFICIAL NAME Seinäjoen Ammattikorkeakoulu
WEBSITE www.seamk.fi/en
ERASMUS CODE SF SEINAJO06
DEPARTMENT School of Health and Social Work
SUBJECT AREA Therapy and Rehabilitation (Physiotherapy)
STUDY CYCLE 1
NUMBER OF STUDENT PLACES

(per academic year)

2
LANGUAGE OF INSTRUCTION

(Minimum recommended level)

English (B1)
APPLICATION DEADLINES Autumn Semester – May 15

Spring Semester – November 15

COURSE CATALOGUE http://ops.seamk.fi/en
HOUSING INFORMATION http://ops.seamk.fi/en/2013-2014/index.php?page=accommodation
WWW FOR EXCHANGE STUDENTS www.seamk.fi/en/Studies
STUDENT EXPERIENCES