Parama užsienio lietuviams

Kam teikiama parama?

Valstybinis studijų fondas teikia paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos (tiems, kurie užsienio šalyje gyveno ne mažiau kaip tris metus ir atvyko į Lietuvą ne anksčiau kaip į aštuntą klasę) vaikams, vaikaičiams, provaikaičiams, studijuojantiems Lietuvos aukštosiose mokyklose. Jie gali pretenduoti į dviejų (abiejų) rūšių paramą:

·         Stipendiją – 3 BSI, t.y. 114 Eur (skiriama vienam semestrui ir išmokama kas mėnesį);

·         Socialinę išmoką (išmokama vieną kartą per semestrą).

Studentai, pretenduojantys gauti paramą, turi būti:

·         priimti į pirmosios pakopos arba antrosios pakopos studijas Lietuvos aukštojoje mokykloje;

·         paskutinę sesiją išlaikę be akademinių skolų (šis punktas netaikomas pirmosios pakopos arba antrosios pakopos studijų pirmojo semestro studentams ir studentams, pretenduojantiems gauti socialinę išmoką).

Kur reikia kreiptis, jeigu nori gauti paramą?

Studentai, norintys gauti paramą lietuvių kilmės užsieniečių ir išeivijos vaikų, vaikaičių, provaikaičių studijoms Lietuvos aukštosiose mokyklose pavasario (iki vasario 20 d.) ir rudens (iki rugsėjo 30 d.) semestruose privalo užpildyti elektroninę paraišką paramai gauti tik autorizuojantis per elektroninę bankininkystę arba elektroninio parašo sistemas ir, jei reikalinga, pristatyti į fondą dokumentus adresu A. Goštauto g. 12-407, 01108 Vilnius.

Pildančio ir pateikiančio Fondui paraišką studento asmens tapatybė nustatoma naudojantis Viešojo administravimo institucijų informacinių sistemų interoperabilumo sistemos tapatybės nustatymo paslauga. Tais atvejais, kai paraišką pildančio ir pateikiančio studento tapatybės neįmanoma nustatyti, studentas iki paraiškų pateikimo termino pabaigos turi atvykti į Fondą ir:

·         pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą bei užpildyti nustatytos formos paraišką;

·         studentas, kuris kreipiasi dėl paramos pirmą kartą, turi pateikti užsienio lietuvio statusą patvirtinančius dokumentus;

·         studentas, norintis gauti socialinę išmoką, turi pateikti socialinį statusą patvirtinančius dokumentus

Kam neskiriama parama?

·         Asmenims, neturintiems teisės gauti paramos;

·         Asmenims, nespėjusiems laiku pateikti prašymų ar ištaisyti trūkumų;

·         Studentams, studijuojantiems kalbas tų šalių, iš kurių jie atvyko;

·         Studentams, pakartotinai studijuojantiems pagal tos pačios pakopos studijų programą, už laikotarpį, už kurį asmuo jau yra gavęs socialinę išmoką arba stipendiją už studijų rezultatus;

·         Studentams, kurie pažeidė paramos suteikimo sąlygas.

Kaip sužinosiu, kad man skirta parama?

Apie paramos suteikimą studentai informuojami elektroniniu paštu per 5 darbo dienas, o pinigai į studento nurodytą sąskaitą pervedami per 15 darbo dienų nuo sprendimo priėmimo.

Ar galiu gauti paramą, jeigu jau kuris laikas gyvenu Lietuvoje?

Parama skiriama tik tiems, kurių nuolatinė gyvenamoji vieta yra ne Lietuvoje, todėl jeigu jau kuris laikas gyvenate Lietuvoje, bet nesate čia deklaravęs nuolatinės gyvenamosios vietos – paramą gauti galite.

Kokius dokumentus reikia pristatyti Fondui siekiant įrodyti, kad užsienyje gyvenau ilgiau negu tris metus?

Dokumentai, galintys patvirtinti Jūsų buvimą užsienyje nustatytą laiką gali būti šie:

·         Pažymos apie išvykimą iš šalies, atvykimą į šalį;

·         Registracijos dokumentai užsienio šalyje;

·         Užsienio šalies pasas, jei tapote kitos valstybės piliečiu;

·         Mokyklos baigimo atestatas;

·         Kiti dokumentai

Ar reikia notariškai patvirtinto dokumentų vertimo?

Pateikiant dokumentus Fonde užsienio valstybių institucijų išduotų dokumentų vertimas į lietuvių kalbą nėra privalomas.

SVARBU:  Paramą gavę studentai privalo:

·         Raštu informuoti Fondą apie anketinių duomenų (pavardės, adreso ir kt.) pasikeitimą;

·         Per 3 darbo dienas nuo aplinkybių atsiradimo informuoti apie studijų nutraukimą, išbraukimą iš studentų sąrašų, studijų sustabdymą ar akademinių atostogų suteikimą;

·         Reguliariai tikrinti prašyme nurodytą el. pašto dėžutę.