Institucinis priėmimas

Instituciniame priėmime reikalingi dokumentai

Prašymai leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse (tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) priimami nuo 2021 m. balandžio 1 d. iki gegužės 27 d.

Prašymas pildomas Lietuvos sporto universiteto Centriniuose rūmuose, 101 kab. (turėti apsauginę kaukę) arba LSU informacinėje sistemoje https://is.lsu.lt/login

Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitą. Registracijos mokestis Lietuvos Respublikos piliečiams ir ES šalių piliečiams – 45 EUR, ne ES šalių piliečiams – 150 EUR. Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų arba vieno iš tėvų arba globėjų) gimę 1995 m. ir vėliau.

Sąskaitos rekvizitai:
Gavėjas: Lietuvos sporto universitetas
Gavėjo bankas: AB SEB bankas
Sąskaita: LT047044060003325574
Banko kodas: 70440

Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, įmokėtas registracijos mokestis negrąžinamas.

Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:

  • Prašymas
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei brandos atestate nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).
Institucinio priėmimo procedūros Datos ir terminai
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  ir dokumentų registravimas Nuo 2021-04-01 iki 2021-05-27
Kvietimų studijuoti išsiuntimas 2021-05-28
Pakviestųjų studijuoti priėmimas, sutarčių pasirašymas Iki 2021-05-31