Institucinis priėmimas

Instituciniame priėmime reikalingi dokumentai ir registracijos mokestis

Prašymai leisti dalyvauti institucinio priėmimo į studijas konkurse (tik į valstybės nefinansuojamas studijų vietas) priimami numatytomis 2 etapų datomis.

Prašymai kartu su reikiamais dokumentais karantino laikotarpiu siunčiami elektroniniu paštu priemimas@lsu.lt

Prašyme galima nurodyti iki trijų studijų programų prioriteto mažėjimo tvarka.

Prašymo nagrinėjimas ir visos priėmimo procedūros pradedamos pateikus įrodymą apie į Universiteto sąskaitą įmokėto registracijos mokesčio kvitą (Registracijos mokestis Lietuvos Respublikos piliečiams ir ES šalių piliečiams – 45 EUR, ne ES šalių piliečiams – 150 EUR. Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų tėvų arba globėjų) gimę 1995 m. ir vėliau.

Sąskaitos rekvizitai: Gavėjas: Lietuvos sporto universitetas; Gavėjo bankas: AB SEB bankas; Sąskaita: LT047044060003325574, Banko kodas: 70440). Užregistravus prašymą leisti dalyvauti priėmimo į studijas konkurse, įmokėtas registracijos mokestis negrąžinamas.

Kartu su priėmimo prašymu pateikiamos šių dokumentų popierinės (prašymą pateikiant tiesiogiai) arba elektroninės (prašymą pateikiant el. paštu) kopijos:

  • Prašymo forma
  • asmens tapatybės kortelės arba paso;
  • brandos atestato ir jo priedo (-ų) arba kitų vidurinį išsilavinimą patvirtinančių dokumentų;
  • diplomo ir jo priedėlio (jei baigta aukštoji mokykla);
  • užsienio kalbos lygį įrodančio sertifikato, jei brandos atestate nenurodytas anglų kalbos valstybinio brandos egzamino įvertinimas ar metinis pažymys;
  • kitų išsilavinimą patvirtinančių dokumentų (jei tokių yra);
  • dokumento, patvirtinančio pavardės keitimą, jeigu ne visi pateikiami dokumentai yra ta pačia pavarde (jei išsilavinimo dokumente nėra nurodytas asmens kodas).

Priėmimo etapai: 1 etapas –  nuo 2020 04 01 iki 2020 05 29 (priėmime dalyvauja įgiję vidurinį išsilavinimą 2019 m. ir anksčiau);

2 etapas –  nuo 2020 08 24 iki 2020 08 31

 

Institucinio priėmimo procedūros Datos ir terminai
I etapas
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  ir dokumentų registravimas Nuo 2020-04-01 iki 2020-05-27
Kvietimų studijuoti išsiuntimas 2020-05-28
Pakviestųjų studijuoti priėmimas, sutarčių pasirašymas Iki 2020-05-29
II etapas
Prašymų dalyvauti konkurse priėmimas  ir dokumentų registravimas Nuo 2020-08-24 iki 2020-08-28
Kvietimų studijuoti išsiuntimas 2020-08-30
Pakviestųjų studijuoti priėmimas, sutarčių pasirašymas Iki 2020-08-31