Studijų kalendorius ir tvarkaraščiai

STUDIJŲ KALENDORIUS 

2017 – 2018 m. m. studijų kalendorius

Rudens semestras             2017 m. rugsėjo 1 d. – 2018 m. sausio 31 d.
Kalėdų atostogos 2017 m. gruodžio 24 d. – 2018 m. sausio 2 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2018 m. sausio 3 – 29 d.
Egzaminų perlaikymas 2018 m. sausio 30 – 31 d.
Pavasario semestras 2018 m. vasario 1 d. – 2018 m. birželio 29 d.
Velykų atostogos 2018 m. balandžio 2 d. – balandžio 8 d.
Galutinių egzaminų laikymas 2018 m. birželio 4 d. – birželio 27 d.
Vasaros atostogos* 2018 m. liepos 1 d. – rugpjūčio 31 d.
Egzaminų perlaikymas 2018 m. birželio 28 – 29 d.

*Vasaros metu studentams turi būti skiriamos ne trumpesnės kaip vieno mėnesio nepertraukiamos atostogos. Studijų programoje numatytais atvejais studentams ir ne semestro metu gali būti organizuojama praktika.

Ištęstinių studijų akademinis kalendorius 2017-2018 m. m.

Išlyginamųjų studijų tvarkaraštis 2017-2018 m.m. rudens semestrui

STUDIJŲ TVARKARAŠČIAI

Vadovaujantis Lietuvos sporto universiteto studijų reglamento, patvirtinto 2015 m. sausio 15 d., LSU senato posėdyje, (protokolo Nr. 2):

4.5.3 punktu rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas pagal patvirtintus studijų planus sudaro tvarkaraštį ir paskelbia jį ne vėliau kaip 10 dienų iki semestro pradžios;

4.5.7 punktu pirmosios ir antrosios pakopos studijų galutinių egzaminų tvarkaraščius atsižvelgiant į dėstytojo bei studentų susitarimus sudaro rektoriaus įgaliotas administracijos atstovas. Juos paskelbia ne vėliau kaip prieš dvi savaites iki sesijos pradžios:

4.5.7.1. Egzaminui pasirengti ir laikyti turi būti skiriama ne mažiau kaip trys dienos.

AKADEMINIAI UŽSIĖMIMAI

Visų pakopų, nuolatinių ir ištęstinių studijų programų akademiniai užsiėmimai vykdomi tokiu laiku:

  • pirmas užsiėmimas – 8.30 val.
  • antras užsiėmimas – 10 val.
  • trečias užsiėmimas – 11:30 val.
  • ketvirtas užsiėmimas – 13 val.
  • penktas užsiėmimas – 14:30 val.
  • šeštas užsiėmimas – 16 val.
  • septintas užsiėmimas – 17:30 val.
  • aštuntas užsiėmimas – 19 val.

2017-2018 m. m. rudens semestro paskaitų tvarkaraštį galėsite rasti prisijungę prie LSU informacinės sistemos paspaudę šią nuorodą.

2017 – 2018 m. m. rudens ir pavasario semestrų studijų savaitės

Studijų savaitė

Rudens semestras

Pavasario semestras

1 savaitė

Rugsėjo 4 – 10 d. Vasario 5 – vasario 11 d.

2 savaitė

Rugsėjo 11 – 17 d. Vasario 12 – 18 d.

3 savaitė

Rugsėjo 18 – 24 d. Vasario 19 – 25 d.

4 savaitė

Rugsėjo 25 –  spalio 1 d. Vasario 26 – kovo 4 d.

5 savaitė

Spalio 2 – 8 d. Kovo 5 – 11 d.

6 savaitė

Spalio 9 – 15 d. Kovo 12 – 18 d.

7 savaitė

Spalio 16 – 22 d. Kovo 19 – 25 d.

8 savaitė

Spalio 23 – 29 d. Kovo 26 – balandžio 1 d.

9 savaitė

Spalio 30 – lapkričio 5 d. Šv. Velykų atostogos

10 savaitė

Lapkričio 6 – 12 d. Balandžio 9 – 15 d.

11 savaitė

Lapkričio 13 – 29 d. Balandžio 16 – 22 d.

12 savaitė

Lapkričio 20 – 26 d. Balandžio 23 – 29 d.

13 savaitė

Lapkričio 27 – gruodžio 3 d. Balandžio 30 – gegužės 6 d.

14 savaitė

Gruodžio 4 – 10 d. Gegužės 7 – 13 d.

15 savaitė

Gruodžio 11 – 17 d. Gegužės 14 – 20 d.

16 savaitė

Gruodžio 18 – 24 d. Gegužės 21 – 27 d.

17 savaitė

Gegužės 28 – birželio 3 d.

BAIGIAMOJO KURSO KALENDORIUS

2017 m. vasario 21 d. LSU Rektoriaus įsakymu Nr. ISAK_140/SKPC patvirtintas pirmosios pakopos nuolatinių studijų IV, ištęstinių studijų V (SIN) ir VI kurso studentų baigiamojo semestro grafikas 2016 – 2017 m. m. ir studijų programų (FAV ir TRS) su gretutinėmis studijomis baigiamojo projekto ar darbo gynimo grafikas 2016  – 2017 m. m. (1 priedas); 

2017 m. vasario 21 d. LSU Rektoriaus įsakymu Nr. ISAK_140/SKPC patvirtintas antrosios pakopos nuolatinių studijų II ir ištęstinių studijų III kurso studentų baigiamojo semestro grafikas 2016 – 2017 m. m. (2 priedas)