Kursai ir seminarai

Teorinis-praktinis seminaras „Fascijos mobilizacijos fizinių pratimų parinkimo ir taikymo ypatumai“
Tikslinė klausytojų grupė: treneris, fizinio ugdymo pedagogas, kineziterapeutas, visuomenės sveikatos specialistas.
Lektorės: doc.dr. Brigita Zachovajevienė ir doc. Dr. Kristina Zaičenkovienė.
Data: balandžio 16 d. 10:00-16:00 val.
Trukmė: 6 val.
Kaina: 68 eurai
Pažymėjimai: išklausiusiems seminarą bus išduoti Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento kvalifikacijos tobulinimo pažymėjimai.
Tikslas: supažindinti su fascijos mobilizavimo fiziniais pratimais ypatumus.
Perteikti žinias ir gebėjimus apie funkcines raumenų grandines, fizinį jų vertinimą.
daviniai:

  • Supažindinti su fascijos anatominius ypatumais bei funkcijomis.
  • Išmokyti vertinti fascijų būklę ir reikšmę funkciniams judesiams.
  • Išugdyti praktinius gebėjimus parinkti, taikyti fizinius pratimus, padėtis bei priemones esant minkštųjų audinių paslankumo sumažėjimui.

Įgyjamos žinios, įgūdžiai:
Dalyviai gebės įvertinti funkcines raumenų grandis, nustatyti disfunkcijas, parinkti bei taikyti fizinius pratimus bei priemones jų mobilizavimui.
Programa:
Teorinė dalis (3 val.):

  • Anatominiai traukiniai pagal Tom’ą Myers’ą.
  • Žmogus: raumenys–raumuo–ar raumenų sistema? Funkcijų vienybė. Tensigriti sistema. Pasaulis pagal fascijas. „Dvigubo maišo“ sistema.
  • Raumenų Raumenų grandžių žaidimo taisyklės (kryptis ir nepertraukiamumas, gylis, tiesioginė ir mechaninė jungtys, trukdančios plokštumos, kaulinės stotelės ir depai).

Praktinė dalis (3 val.):

  • Priemonių parinkimas ir taikymo ypatumai.
  • Priekinės paviršinės ir giliosios, užpakalinės, šoninių bei spiralinės miofascijinių raumenų grandžių mobilizavimo padėtys ir pratimai.
  • Atskirų raumenų, įeinančių į miofascijinę grandį, fascijos mobilizavimas padėtimis, pratimais bei priemonė

Seminaras vykdomas nuotoliniu būdu. Iš anksto užsiregistravusiems ir apmokėjusiems seminaro mokestį, bus atsiųsta prieiga prie MS TEAMS platformos, per kurią bus transliuojamas seminaras. Jo metu bus galima diskutuoti, užduoti klausimus.
Užsiregistravusiems bus atsiųsti sąskaitos rekvizitai.
LSU studentams taikoma 50 proc. nuolaida. Kaina–34 eurai.
Registracija iki balandžio 11 d.
Informacija el. paštu: jolanta.grigoniene@lsu.lt arba mob. tel. +37067932305

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamentas vykdo intensyvius masažo kursus

„Masažo pagrindai“ (160 val.)

Kursų programa yra patvirtinta Lietuvos sveikatos apsaugos ministerijoje ir yra tinkama gauti masažuotojo spaudą. Kursai atitinka Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“, patvirtintos Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2019 m. spalio 8 d. įsakymu Nr. V-1148 „Lietuvos medicinos normos MN 165:2019 „Masažuotojas“ patvirtinimo“, 5.1.2.2 papunkčio nuostatas.

Kursai vyks 2020 m. balandžio 14-30 d. ir gegužės 4–6 d. Lietuvos sporto universitete, Žinių ir inovacijų perdavimo departamente, 111 auditorija, Sporto g. 6, Kaunas.
Kursai vyks darbo dienomis 14:00 ­ 20:00 val.
Šeštadieniais – 9:00-17:00 val.
Kursų kaina – 470 eurų.
Registracijos forma
Dėl karantino sąlygų registracija ir seminaro vykdymo data nukeliama neribotam laikui
Informacija pasiteiravimui: tel. 837 302642; el. paštu: jolanta.grigoniene@lsu.lt

Nuo 2019-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo Įstatymas (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540).

Pagal Įstatymo straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ 7 ir 13 punktus:

p.7 Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų paslaugas iki šių leidimų galiojimo pabaigos.

p. 13 Asmenys, įgiję fizinio aktyvumo ar sporto specialisto statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo, tačiau neatitinkantys šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo fizinio aktyvumo ar sporto specialistams keliamų reikalavimų, turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

Pagal naująjį Kūno kultūros ir sporto įstatymą, jei asmuo yra įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį, jis turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas.

Asmuo, neturintis sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio, turi baigti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mokymus aukštojoje mokykloje.

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento mokymai, suteikiantys teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo instruktoriumi