Kursai ir seminarai

Lietuvos sporto universiteto Žinių ir inovacijų perdavimo departamento mokymai, suteikiantys teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistu arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo instruktoriumi

 

Nuo 2019-01-01 įsigalioja Lietuvos Respublikos Kūno kultūros ir sporto įstatymo Nr. I-1151 pakeitimo Įstatymas (2018 m. spalio 18 d. Nr. XIII-1540).

Pagal Įstatymo straipsnio „Įstatymo įsigaliojimas ir taikymas“ 7 ir 13 punktus:

p.7 Asmenys, kuriems iki šio įstatymo įsigaliojimo buvo išduoti kūno kultūros ir sporto veiklos leidimai ir šių leidimų galiojimo terminas nebuvo pasibaigęs, turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų paslaugas iki šių leidimų galiojimo pabaigos.

p. 13 Asmenys, įgiję fizinio aktyvumo ar sporto specialisto statusą iki šio įstatymo įsigaliojimo, tačiau neatitinkantys šio įstatymo 1 straipsnyje išdėstyto Sporto įstatymo fizinio aktyvumo ar sporto specialistams keliamų reikalavimų, turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistais arba fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto instruktoriais ar teikti fizinio aktyvumo ar aukšto meistriškumo sporto specialistų paslaugas iki 2024 m. rugsėjo 1 d.

 

Pagal naująjį Kūno kultūros ir sporto įstatymą, jei asmuo yra įgijęs sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinį laipsnį, jis turi teisę dirbti fizinio aktyvumo ar sporto specialistu arba teikti fizinio aktyvumo ar sporto specialisto paslaugas.

Asmuo, neturintis sporto studijų krypties arba krypčių grupės kvalifikacinio laipsnio, turi baigti švietimo, mokslo ir sporto ministro nustatyta tvarka mokymus aukštojoje mokykloje.