LSU sportiškiausios grupės rinkimai

2019—2020 m. LSU sportiškiausios grupės rinkimų sporto renginių sąrašas

Nr. Data Renginys Atsakingas skyrius
1 Rugsėjo 19 d. LSU aktyvus koridorius SLC
2 Rugsėjo 25 d. LSU atviros rudens kroso pirmenybės SLC
3 Rugsėjo  27d. Masinis šokis „LSU 85-čiui“ SLC
4 Rugsėjo  28 d. Walmark ėjimo varžybos (savanorystė) SLC
5 Spalio 23 d. LSU mišriųjų trijulių tinklinio turnyras SLC
6 Lapkričio  23 d. Lietuvos studentų olimpinis festivalis LSSA
7 Lapkričio 26 d. Tinklinis su krepšinio kamuoliu SLC/LSSA
8 Gruodžio 9 d. LSU Kalėdinis krepšinio 3×3 turnyras SLC/LSSA
9 Kovo 18 d. LSU studentų stalo teniso turnyras „Stalamūšis“ SLC
10 Gegužės … d. LSU studentų pavasario plaukimo varžybos SLC

Studentai, aktyviai dalyvaujantys SLC organizuojamuose renginiuose, galės pretenduoti vykti į „Sportas visiems“ festivalį Palangoje gegužės paskutinį savaitgalį.