Skelbiamas biologijos mokslo krypties doktorantūros temų ir vadovų konkursas

Remiantis Lietuvos sporto universiteto dalyvaujant Tartu universitetui (Estija) biologijos doktorantūros reglamentu ir priėmimo į Lietuvos sporto universiteto biologijos doktorantūrą dalyvaujant Tartu universitetui  2020 m. taisyklėmis, skelbiamas  doktorantūros tematikų ir vadovų konkursas.

Konkursui pateikiami dokumentai:
1. Vadovo prašymas dalyvauti konkurse (lietuvių kalba / anglų kalba)
2. Temos pagrindimas (anglų kalba)
3. Publikacijų sąrašas po daktaro disertacijos gynimo.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo kovo 1 iki balandžio 1 d. Siūlomų disertacijų tematikos turi atitikti doktorantūros kryptį ir universiteto strategines mokslo kryptis. Doktoranto vadovas turi atitikti ne žemesnius kaip vyresniojo mokslo darbuotojo reikalavimus, patvirtintus Lietuvos mokslo tarybos 2018 m. birželio 28 d. įsakymu Nr. V-340 bei dalyvauti doktorantūros procese, tarptautinėje mokslinėje-ekspertinėje veikloje. Mokslininkas vienu metu gali vadovauti ne daugiau kaip penkiems doktorantams (įskaitant ir esančių akademinėse atostogose).

Balandžio 7 d. 14 val. LSU Centrinių rūmų 218 auditorijoje planuojamas disertacijų tematikų konkurso posėdis, kuriame dalyvaujantys konkurse pristatys Disertacijos tematikas. Pateiktos tematikos ir vadovai bus reitinguojami pagal 2020 m. vasario 11 d. biologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto posėdyje (Protokolo Nr. 13) patvirtintus kriterijus.

Biologijos mokslo krypties disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų reitingavimo kriterijai 2020 m.

Prašymus dalyvauti konkurse galima teikti nuo kovo 1 iki balandžio 1 d.
Dokumentai disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų konkursui priimami el. paštu daiva.majauskiene@lsu.lt