Publikacijų duomenų bazė (sąrašai, ataskaitos)

Norėdami  peržiūrėti savo publikacijas, išsivesti statistines ataskaitas, atsispausdinti publikacijų sąrašus prisijunkite

 eLABa PDB – čia publikacijų ataskaitose pateikiami ir Scopus duomenų bazės rodikliai.

LSU darbuotojai ir studentai jungiasi taip pat kaip prie universiteto kompiuterio ir informacinės sistemos.

LSU mokslo publikacijos registruojamos Leidinių komplektavimo ir tvarkymo skyriuje (II a., 202 kab.).

Informacija teikiama tel. 8 690 09933, el. paštas ina.zerina@lsu.lt