Taikomoji fizinė veikla

Į Taikomosios fizinės veiklos išlyginamąsias studijas priimami asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį.

Taikomosios fizinės veiklos išlyginamųjų studijų programa (trukmė 1 metai)

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditų skaičius (ECTS)

1. Pedagogika ir psichologija (specialioji) 5
 2. Mokslinių tyrimų metodologija 5
 3. Neįgaliųjų sociologija ir reabilitacija 5
 4. Taikomasis fizinis ugdymas 5
 5. Neįgaliųjų sportas 5
 6. Neįgaliųjų rekreacija 5

Iš viso:

30

1 kredito kaina – 21,65 EUR.

Asmenims, baigusiems Taikomosios fizinės veiklos išlyginamąsias studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į LSU antrosios pakopos Taikomosios fizinės veiklos studijų programą.

Priėmimo vykdymas

Priėmimo procedūros

Datos

I etapas II etapas III etapas
nuo iki nuo iki nuo iki
Stojančiųjų prašymų teikimas 2020-06-15 2020-07-01 2020-07-14 2020-07-20 2020-07-28 2020-08-10
Stojančiųjų prašymų nagrinėjimas 2020-07-02 2020-07-07 2020-07-21 2020-07-22 2020-08-11 2020-08-12
Kvietimų studijuoti paskelbimas

2020-07-09

2020-07-23

2020-08-13

Studijų sutarčių su pakviestaisiais sudarymas 2020-07-08 2020-07-13 2020-07-23 2020-07-27 2020-08-14 2020-08-17

 

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Pasirašant sutartį

Pagrindiniai dokumentai

1 fotonuotrauka (3×4 cm);
paso ar asmens tapatybės kortelės kopija (parodant originalą);
diplomo kopija (parodant originalą);
diplomo priedo (priedėlio) kopija (parodant originalą);
stojamosios įmokos kvito kopija.
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)
Papildomi dokumentai
  1. Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos rekomendacija (turi būti nurodyti surinkti balai).
  2. Straipsnio kopija.
  3. Konferencijos  programa ir medžiaga.
  4. Sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas.
  5. Tarptautinių ryšių skyriaus pažyma apie dalyvavimą studentų mainų programose.

gavėjas: LSU
gavėjo bankas : AB SEB bankas
sąskaitos Nr.:LT047044060003325574
banko kodas: 70440
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
įmokos kodas: 005
mokėtojo kodo skiltyje rašomas mokėtojo asmens kodas
suma – 15 Eur

Prašymą galite atsispausdinti 2020 prašymas išlyginamosioms
Kvitą galite atsispausdinti čia

Prašymo pildymas internetu jungiantis per nuorodą: https://is.lsu.lt/el_stojimai/stojimas (autentifikacija per banką)

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų tėvų ar globėjų bei gimę 1995 m. ir vėliau), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0–45 proc., peteikę dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.