Kineziterapija

Į Kineziterapijos išlyginamąsias studijas priimami asmenys, baigę neuniversitetinę studijų programą ir įgiję reabilitacijos profesinio bakalauro kvalifikacinį laipsnį ir kineziterapeuto profesinę kvalifikaciją.

Kineziterapijos išlyginamųjų studijų programa (trukmė 1 metai):

Eil. Nr.

Studijų dalykas

Kreditų skaičius (ECTS)

 1. Akademinė komunikacija ir karjeros planavimas 5
 2. Mokslinių tyrimų metodologija 5
 3. Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas 5
 4. Biochemija ir mityba 5
 5. Modernioji neurorebilitacija 5
 6. Kineziterapijos technologijos 5

Iš viso:

30

1 kredito kaina – 31,5 EUR.

Išlyginamųjų studijų metu reikia išklausyti visus studijų programoje numatytus dalykus, net jei jau esate juos klausę. Asmenims, baigusiems Kineziterapijos išlyginamąsias studijas išduodama akademinė pažyma, su kuria galima stoti į LSU antrosios pakopos kineziterapijos studijų programą.

Priėmimo vykdymas

Priėmimo procedūros

Datos ir terminai

Prašymų priimti studijuoti teikimas ir dokumentų registravimas 2019-06-17 – 2019-07-01
Kviečiamųjų studijuoti sąrašų paskelbimas 2019-07-09
Sutarčių su pakviestaisiais pasirašymas 2019-07-09 – 2019-07-12

Reikalingi dokumentai

Pateikiant prašymą ir registruojant dokumentus

Pasirašant sutartį

Pagrindiniai dokumentai

1 fotonuotrauka (3×4 cm);
paso ar asmens tapatybės kortelės kopija (parodant originalą);
diplomo kopija (parodant originalą);
diplomo priedo (priedėlio) kopija (parodant originalą);
stojamosios įmokos kvito kopija (parodant orginalą).
Pasas arba asmens tapatybės kortelė (parodyti)

 

Papildomi dokumentai
  1. Baigtos aukštosios mokyklos Studentų mokslinės draugijos rekomendacija (turi būti nurodyti surinkti balai).
  2. Straipsnio kopija.
  3. Konferencijos programa ir medžiaga.
  4. Sporto šakos federacijos raštas ir varžybų protokolo priedas.
  5. Tarptautinių ryšių skyriaus pažyma apie dalyvavimą studentų mainų programose.

Stojamoji studijų įmoka sumokama:
gavėjas: LSU
gavėjo bankas: AB SEB bankas
sąskaitos Nr.: LT047044060003325574
banko kodas: 70440
sutrumpintas įmokos, mokesčio pavadinimas: Stojamoji studijų įmoka
įmokos kodas: 005
mokėtojo kodo skiltyje rašomas mokėtojo asmens kodas
suma – 15 EUR
Prašymą galite atsispausdinti 2019 prašymas išlyginamosioms
Kvitą galite atsispausdinti čia

Nuo stojimo mokesčio atleidžiami našlaičiai (neturintys abiejų tėvų ar globėjų bei gimę 1994 m. ir vėliau), asmenys, kurių darbingumo lygis yra 0-45 proc., pateikę dokumentus, įrodančius teisę į lengvatą. Įmokėta stojamoji studijų įmoka negrąžinama.