LSU skelbia viešą konkursą dėstytojų ir mokslo darbuotojų pareigoms

Lietuvos sporto universitetas skelbia viešą konkursą (5 metų kadencijai) šioms pareigoms eiti:

Profesoriaus pareigoms

Docento pareigoms

Lektoriaus pareigoms

Asistento pareigoms 

Vyresniojo mokslo darbuotojo pareigoms

Mokslo darbuotojo pareigoms

Jaunesniojo mokslo darbuotojo pareigoms

Norintieji  dalyvauti konkurse pateikia šiuos dokumentus LSU IS sistemoje iki 2021-04-30 (imtinai):

  •  prašymą rektoriaus vardu (pagal nustatytą formą);
  • gyvenimo aprašymą (CV);
  • mokslinių publikacijų sąrašą;
  • aukštojo mokslo diplomo, mokslo laipsnių diplomų, pedagoginių vardų atestatų kopijas (kai jų nėra Žmogiškųjų išteklių ir strateginio valdymo departamento saugomoje kandidato asmens byloje);
  • dviejų mokslininkų, kurie sutinka pateikti rekomendacijas apie kandidatą, vardus, pavardes, telefono numerį bei el. pašto adresus;
  • papildomus dokumentus apie mokslinę ir pedagoginę veiklą bei kvalifikaciją.

LSU dėstytojų ir mokslo darbuotojų atestavimo ir konkursų pareigoms eiti organizavimo tvarkos aprašas

Instrukcija išoriniams kandidatams