Akademinės ir profesinės etikos komisija

El. paštas: akademine.etika@lsu.lt


Pirmininkė doc. dr. Saulė Sipavičienė

El. paštas: saule.sipaviciene@lsu.lt
Tel. (8 37) 302 671

Pavaduotojas Vidas Bružas

El. paštas: vidas.bruzas@lsu.lt
Tel. (8 37) 302 649

Sekretorius Alfonsas Buliuolis
El. paštas: alfonsas.buliuolis@lsu.lt
Tel. (8 37) 302 674

Nariai:

Inga Staškevičiūtė-Butienė
El. paštas: inga.staskeviciute@lsu.lt

Audrius Gavorka
El. paštas: audrius.gavorka@lsu.lt

Dalia Mickevičienė
El. paštas: dalia.mickeviciene@lsu.lt

Kestutis Skučas
El. paštas: kestutis.skucas@lsu.lt

Vilius Vasilius
El. paštas: vilius.vasilius@stud.lsu.lt

Akvilė Katkovaitė
El. paštas: akvkat@stud.lsu.lt