Akademinės ir profesinės etikos komisija

El. paštas: akademine.etika@lsu.lt


Akademinė bendruomenė:

doc. dr. Saulė Sipavičienė
El. paštas: saule.sipaviciene@lsu.lt
Tel. (8 37) 302 671

Alfonsas Buliuolis
El. paštas: alfonsas.buliuolis@lsu.lt
Tel. (8 37) 302 674

Senato nariai:

Kestutis Skučas
El. paštas: kestutis.skucas@lsu.lt

Vidas Bružas
El. paštas: vidas.bruzas@lsu.lt

Dalia Mickevičienė
El. paštas: dalia.mickeviciene@lsu.lt

Administracija:

Inga Staškevičiūtė-Butienė
El. paštas: inga.staskeviciute@lsu.lt

Audrius Gavorka
El. paštas: audrius.gavorka@lsu.lt

Studentai:

Urtė Mikalauskaitė
El. paštas: urte.mikalauskaite@stud.lsu.lt

Agnė Sankauskaitė
El. paštas: agne.sankauskaite@stud.lsu.lt