Atviroji prieiga

Atviroji prieiga prie mokslo publikacijų ir duomenų (angl. Open Access) – nemokama ir nevaržoma prieiga internete prie mokslo publikacijų, tyrimų duomenų ir kitos publikuotos bei nepublikuotos kokybiškos recenzuotos mokslo tyrimų medžiagos, kurią kiekvienas vartotojas gali laisvai skaityti, kopijuoti ir atlikti automatizuotą turinio analizę, nepažeisdamas autorių teisių.

Atvirosios prieigos įgyvendinimas užtikrina mokslo tyrimų rezultatų ir mokslo žinių sklaidą, skatina aktyvesnį mokslininkų bendradarbiavimą, mažina galimai vienodų ir nekoordinuotų tyrimų skaičių, didina mokslo tyrimų rezultatų patikimumą, skaidrų duomenų gavimą ir palaikymą, puoselėja akademinę etiką, palengvina sąveiką tarp mokslo ir verslo, mokslo ir politikos formuotojų bei socialinių partnerių, sudaro sąlygas didesnei mokslo rezultatų socialinei ir ekonominei grąžai.

Lietuvos sporto universitetas remia Europos Sąjungos politiką dėl atvirosios prieigos prie mokslo tyrimų rezultatų, gautų už viešąsias lėšas, ir galimybes vartotojui juos gauti be jokių finansinių, techninių ar teisinių apribojimų. Remiantis Lietuvos mokslo tarybos parengtomis Atvirosios  prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairėmis, patvirtintos Lietuvos sporto universiteto atvirosios prieigos prie mokslo publikacijų ir duomenų gairės.

Lietuvos sporto universiteto atvirosios prieigos gairės 2020 m. lapkričio mėn. užregistruotos atvirosios prieigos talpyklų archyvavimo politikos registre ROARMAP, kuriame pateikiami universitetų, mokslo institutų, finansuojančių institucijų atvirosios prieigos nuostatai iš viso pasaulio.