Vilija Malinauskienė

 

 

 

Dr. VILIJA MALINAUSKIENĖ

Docentė
 

 

El. paštas: vilija.malinauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1982 m. baigė Kauno Medicinos Universiteto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) Medicinos fakultetą.

2001 m. apgynė daktaro disertaciją „Aplinkos veiksniai ir miokardo infarkto rizika tarp 25-64 m. Kauno vyrų“ (Biomedicinos mokslai, Visuomenės sveikata, LSMU).

2004 m. Kardiologijos instituto Aplinkos epidemiologijos laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja, nuo 2010 m. šio instituto Populiacinių tyrimų laboratorijos vyresnioji mokslo darbuotoja.

2004 m. LSMU Aplinkos ir darbo medicinos katedros lektorė, nuo 2007 m. docentė.

Nuo 2010 m. LSU Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Lietuvos gyventojų sveikatos rodiklių vertinimas;

Darbo epidemiologija;

Aplinkos veiksnių poveikis sveikatai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Malinauskienė, Vilija; Malinauskas, Romualdas. Unhealthy food in relation to posttraumatic stress symptoms among adolescents.  Appetite. 2014, vol. 74, p. 86-91.
 2. Malinauskienė, Vilija; Einarsen, Staale. Workplace bullying and post-traumatic stress symptoms among family physicians in Lithuania: an occupation and region specific approach.  International journal of Occupational Medicine and Environmental Health. 2014, vol. 27, no. 6, p. 1-14 :
 3. Malinauskas, Romualdas, Malinauskienė, Vilija. Self-reported physical inactivity and health complaints: a cross-sectional study of Lithuanian adolescent schoolgirls. Cadernos de Saúde Pública=Reports in Public Health. 2015, vol. 31, no. 5. p. 981-988.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su Bergeno universiteto Klinikinės psichologijos katedra.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Aplinkos ir profesine sveikata;

Aplinka ir sveikata;

Įvadas į visuomenės sveikatą.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Vilijos Malinauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje