Viktoras Šilinskas

 

 

 

Dr. VIKTORAS ŠILINSKAS

Docentas

 

 

Tel. nr. +370 600 13 899

El. paštas:  viktoras.silinskas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1989 m. baigė Lietuvos kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  ir įgijo dėstytojo - trenerio kvalifikaciją.

2000 m. apsigynė daktaro disertaciją ir buvo suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

2007 m. buvo suteiktas docento pedagoginis vardas.

Šiuo metu yra Lietuvos lengvosios atletikos šuolių rinktinės vyr. treneris.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Lengvaatlečių greitosios ir ilgalaikės adaptacijos ypatybės taikant įvairaus kryptingumo fizinius krūvius;

Sportininkų kai kurių biomechaninių parametrų ir funkcinės būsenos vertinimas.

     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupės ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Poderys, Jonas; Grūnovas, Albinas; Poderienė, Kristina; Buliuolis, Alfonsas; Šilinskas, Viktoras; Trinkūnas, Eugenijus. Cardiovascular changes during the performance by nonathletes of Bosco repeated jumps anaerobic test // Medicina. Kaunas: Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2015, T. 51, Nr. 4, p. 187-192.
 2. Šilinskas, Viktoras; Grūnovas, Albinas; Stanislovaitienė, Jūratė. Analysis of stride parameters and running velocity at indoor 400 m running // Baltic Journal of Sport & Health Sciences. Kaunas: Lietuvos sporto universitetas. ISSN 2351-6496. 2015, no.1 (96), p. 57-62.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo tyrimas“ vykdytojas. Projektas finansuojamas Kūno kultūros ir sporto skyriaus sporto mokyklos "Viltis".
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika – lengvoji atletika;

Pasirinktos sporto šakos teorija, didaktika ir praktika – atletinis rengimas;

Individualios sporto šakos (lengvoji atletika).

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Viktoro Šilinsko mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje