Valentina Skyrienė

 

 

 

Dr. VALENTINA SKYRIENĖ

Docentė
 

 

El. paštas: valentina.skyriene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1981 m. baigė Maskvos centrinį kūno kultūros institutą (su pagyrimu) ir įgijo fizinio auklėjimo dėstytojos – plaukimo trenerės kvalifikaciją.

1981-1984 m. doktorantūros studijas, Maskvos centrinis kūno kultūros institutas.

1985 m. apsigynė daktaro disertaciją, tema: „Jaunųjų plaukikų perspektyvumo nustatymas, remiantis specialios jėgos rodikliais“.

1984 - 1985 m. dirbo dėstytoja Omsko valstybiniame kūno kultūros institute.

1986 m. vyresnioji mokslinė bendradarbė, Lietuvos kūno kultūros institutas (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1987 m vyresnioji dėstytoja, Kūno kultūros teorijos ir metodikos katedra, LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1992 m. vyresnioji dėstytoja, Plaukimo katedra, LKKI (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2004 m. mokslo darbuotoja, Sportininkų rengimo valdymo laboratorija, LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2007-2010 m. vyresnioji mokslo darbuotoja, Sportininkų rengimo valdymo laboratorija, LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

Nuo 1998 m. iki dabar dirba docente, Treniravimo mokslo katedra, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Plaukikų varžybinės veiklos ir techninio parengtumo monitoringas.

Kūno kultūros specialistų rengimas.

Plaukimo didaktika.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos“.

Mokslininkų grupės ,,Ciklinių ir dvikovos sporto šakų sportininkų treniravimo technologijų modeliavimas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Skyrienė, Valentina. Анализ возможности сочетания соревновательных дистанций пловцами экстракласса на основе индивидуальных показателей технико-тактических действий // Педагогiка, психологiя та медико-бiологiчнi проблеми фiзичного виховання i спорту=Pedagogics, psychology, medical-biological problems of physical training and sports. Харкiв: ХНПУ. ISSN 1818-9172. 2016, Nr. 2, p. 52-58. [Emerging Sources Citation Index (Web of Science); IndexCopernicus; DOAJ].;
 2. Skyrienė, Valentina, Bilinauskaitė, Milda. Влияние глубины бассейна на кинематику поворота «сальто» пловцов разного возраста // Плавание. Исследования, тренировка, гидрореабилитация : Материалы VIII международной научно-практической конференции, Санкт-Петербург, Россия, 25-28 сентября 2015 г. Санк-Петербург, 2015, ISBN 9785916170054. p. 62-66.
 3. Skyrienė, Valentina; Skyrius, Evaldas. Умение дышать в непривычной среде как фактор успешности обучения плаванию // Физическое воспитание студентов. Харьков: ХГАДИ (ХХПИ). ISSN 2075-5279. 2012, no. 6, p. 104-107. [DOAJ; IndexCopernicus].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su kolegomis iš  kitų aukštųjų mokyklų, plaukimo federacijos nariais, sporto mokyklų treneriais, vidurinių mokyklų ir gimnazijų KK mokytojais.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) „Inovatyvios stebėsenos taikymas Kauno plaukimo mokyklos plaukimo rinktinės rengimui“ vadovė. Projektas finansuojamas Kauno plaukimo mokyklos.
 2. Projekto (2015) ,,Inovatyvios stebėsenos strategijos taikymas plaukikų perspektyvinės  pamainos rengimo efektyvinimui“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Kauno Centro sporto mokyklos.
 3. Projekto (2012) ,,Kauno plaukimo mokyklos plaukimo rinktinės techninio parengtumo stebėsena“ vadovė. Projektas finansuojamas Kauno plaukimo mokyklos.
 4. Projekto (2012) ,,Plaukikų parengtumo monitoringo ir treniruočių proceso optimizavimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Kauno centro sporto mokyklos.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

PSŠTDP (plaukimas);

Fizinis aktyvumas vandenyje;

Rekreacinis fizinis aktyvumas II;

Vandens rekreacinis fizinis aktyvumas;

Individualios sporto šakos;

Vidaus rekreacinis fizinis aktyvumas;

Plaukimas (rekreacija vandenyje);

Fizinio aktyvumo technologijos (plaukimas, joga, kūno rengyba, pilates);

Kineziterapijos technologijos.

     

 

 • Kita

Nuolat teisėjauja šalies plaukimo varžybose.

2013 m. dalyvavo Lietuvos EJOF plaukimo rinktinės narių techninio parengtumo tyrimuose.

Atliko Lietuvos plaukimo rinktinės narių varžybinės veiklos 2014 m. Europos plaukimo čempionate filmavimą ir analizę.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Valentinos Skyrienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje