Tomas Saulius

 

 

 

Dr. TOMAS SAULIUS

Einantis docento pareigas

 

 

El. paštas: tomas.saulius@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2003 m. įgytas filosofijos bakalauro kvalifikacinis laipsnis Vytauto Didžiojo universitete (VDU).

2006 m. įgytas filosofijos magistro kvalifikacinis laipsnis, VDU.

Nuo 2006 m. doktorantas Filosofijos katedroje, VDU.

2009 – 2010 m. asistentas VDU, Filosofijos katedroje.

Nuo 2010 m. asistentas Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje, LSU.

2011 m. VDU apginta daktaro disertacija tema "Platono metodologijos metmenys: elenktikos taikymas ankstyvuosiuose dialoguose" ir suteiktas Humanitarinių mokslų (Filosofijos) daktaro vardas.

Nuo 2012 m. lektorius Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje, LSU.

Nuo 2015 m. docentas Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedroje, LSU.

Studijų programos ,,Edukologija“ direktorius.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Filosofijos istorija;

Mokslo istorija ir filosofija;

Epistemologija;

Ugdymo filosofija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Smegenų ir griaučių raumenys“ ir ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupių ,,Chaoso kaitos metodologijos“ ir  ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Emeljanovas, Arūnas; Saulius, Tomas; Rutkauskaitė, Renata. Filosofiniai fizinio ugdymo koncepcijų aspektai // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. 2014, T. 25, Nr. 1, p. 62-69. (Web of Science).
 2. Valančienė, Dovilė; Saulius, Tomas; Majauskienė, Daiva; Skurvydas, Albertas. The changes of science paradigms: new science reflections in economics scientific articles // Transformations in Business & Economics / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), p. 515-533 (Web of Science).
 3. Saulius, Tomas. Kritinio mąstymo ugdymas – ar tai naujoji sofistika? // LOGOS. Vilnius: Visuomeninė organizacija “LOGOS”. 85 (2015), p. 134-144. (Web of Science).
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Ugdymo filosofija;

Mokslo istorija, filosofija ir logika;

Kultūros ir filosofijos istorija;

Daugiakultūrinės visuomenės edukologija;

Vertybių sistema edukologijoje.

     

 

 • Kita

Redkolegijos narys (nuo 2015): “European Journal of Philosophical Research” – philosophy scientific Journal (http://ejournal17.com/en/redakcionniy-sovet.html);

Redkolegijos narys (nuo 2015): “Voprosy filosofii i psikhologii” – Humanities Research Journal (http://ejournal20.com/en/redakcionniy-sovet.html).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Tomo Sauliaus mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje