Tomas Venckūnas

 

 

 

Dr. TOMAS VENCKŪNAS

Einantis profesoriaus pareigas, vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

 

El. paštas: tomas.venckunas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2001–2005 m. – asistentas, Taikomosios fiziologijos ir sveikatos ugdymo katedra, LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2005–2007 m. – lektorius, Taikomosios fiziologijos ir sveikatos ugdymo katedra, LKKA (dabar – LSU); vyresnysis mokslo darbuotojas, Žmogaus motorikos laboratorija, LKKA (dabar – LSU).

Nuo 2007 m. – docentas, Taikomosios fiziologijos ir sporto medicinos katedra, LKKA (dabar – LSU).

2008 m. – vyriausiasis mokslo darbuotojas, Žmogaus motorikos laboratorija (dabar – Sporto mokslo ir inovacijų institutas), LSU.

Šiuo metu – vyriausiasis mokslo darbuotojas, Sporto mokslo ir inovacijų institutas, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Adaptacijos prie fizinio krūvio mechanizmai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto fiziologija ir genetika“.

Mokslininkų grupės ,,Molekulinė sporto fiziologija ir genetika“ narys. 

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Venckunas T, Emeljanovas A, Mieziene B, Volbekiene V. Secular trends in physical fitness and body size in Lithuanian children and adolescents between 1992 and 2012. J Epidemiol Community Health. 2016 Jul 18. pii: jech-2016-207307.  doi: 10.1136/jech-2016-207307.
 2. Place N, Ivarsson N, Venckunas T, Neyroud D, Brazaitis M, Cheng AJ, Ochala J, Kamandulis S, Girard S, Volungevičius G, Paužas H, Mekideche A, Kayser B, Martinez-Redondo V, Ruas JL, Bruton J, Truffert A, Lanner JT, Skurvydas A, Westerblad H. Ryanodine receptor fragmentation and sarcoplasmic reticulum Ca2+ leak after one session of high-intensity interval exercise. Proc Natl Acad Sci U S A. 2015 Dec 15;112(50):15492-7.
 3. Venckunas T, Skurvydas A, Brazaitis M, Kamandulis S, Snieckus A, Moran CN. Human alpha-actinin-3 genotype association with exercise-induced muscle damage and the repeated-bout effect. Appl Physiol Nutr Metab. 2012 Dec;37(6):1038-46. doi: 10.1139/h2012-087.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Håkan Westerblad

Professor, Muscle Physiology

Dept of Physiology & Pharmacology

Nanna Svartz väg 2

Karolinska Institutet

17177 Stockholm, Sweden

 

 

Sophie Erhardt, PhD

Professor of Experimental Psychiatry

Section of Neuropsychoimmunology

Dept of Physiology & Pharmacology

Nanna Svartz väg 2

Karolinska Institutet

17177 Stockholm, Sweden

Prof. dr. ir. Hans Degens

School of Healthcare Science

Neuromuscular and Skeletal Ageing Research Group

Manchester Metropolitan University

John Dalton Building; Chester Street

Manchester M1 5GD

United Kingdom

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 

 1. Projekto (2015) ,,Genetinis sumažinto citrato sintazės aktyvumo modelis: farmakologinio nutukimo prevencijos taikinio įvertinimas poveikio fiziologinėms ir kognityvinėms funkcijoms aspektu (visuotinė dotacija)“ vykdytojas. Projektas finansuojamas ES fondo lėšomis.
 2. Projekto (2015) ,,Biolight metodo poveikis mažinant treniravimosi sukeltą žmogaus keturgalvio raumenų pažeidą ir uždegimo žymenis“ vykdytojas. Projektą finansuoja AB "Biolight".
 3. Projekto (2014) ,,Raumenų bei širdies ir kraujagyslių sistemos savybes lemiančių genetinių veiksnių identifikavimas“ vadovas. Projektas finansuojamas LMT.
 4. Projekto (2014) ,,Citrate synthase as a target in treating obesity and diabetes” vadovas. Projektas finansuojamas Europos diabeto tyrimų fondo.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Baltušnikas, J. (2015). ,,Amžiaus, lyties, miostatino ir raumens regeneracijos įtaka pirminei pelių griaučių raumenų pažaidai“ (mokslinis vadovas).
 2. Dargevičiūtė, G. (2014). ,,Griaučių raumenų jėgos depresijos po raumens sutrumpėjimo priklausomybė nuo nuovargio, postaktyvacinės potenciacijos ir atlikto darbo“ (oponentas).
 3. Daniusevičiūtė, L. (2012). ,,Motorinės sistemos nuovargio priklausomumas nuo moterų menstruacinio ciklo fazės“ (oponentas).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Molekulinė sporto biologija;

Sporto genetika.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Tomo Venckūno mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje