Sporto psichologijos žinios sėkmingai pritaikomos profesinėje ir mokslinėje veikloje

Sporto mokslas apima daugelį sričių – akivaizdu, kad negalima atskirti žmogaus fizinių gebėjimų ugdymo nuo asmenybės raidos, moralinio, etinio tobulėjimo, socialinės srities formavimosi. Specialistai (treneriai, kūno kultūros mokytojai ir kt.), įgiję sporto psichologijos kompetencijų ir gebantys jas taikyti, dirbdami su vaikais, jaunimu ir suaugusiaisiais sportinio rengimo veikloje taiko naujus profesinio poveikio modelius. Deja, sporto specialistų, turinčių sporto psichologijos srities kompetencijų, rengimui skiriama per mažai dėmesio.

 

Sporto psichologijos kompetencijų Jūs galite įgyti studijuodami Lietuvos sporto universiteto antrosios pakopos Sporto psichologijos studijų  programoje. Studijuoti gali tie, kurie yra įgiję treniravimo sistemų, kūno kultūros, psichologijos, pedagogikos ir kitų sričių bakalauro laipsnį.  

 

Studijuojant įgyjamos sporto psichologijos žinios ir įgūdžiai leidžia visapusiškai lavintis, plėsti psichologinį pažinimą, įvertinti psichologinius-elgesio rizikos veiksnius, teikti psichologinę paramą, vykdyti švietėjišką veiklą sporto psichologijos srityje, savarankiškai planuoti, organizuoti bei vykdyti mokslinius ir praktinius taikomuosius tyrimus sporto psichologijos ir gretutinėse socialinių mokslų srityse.

 

Įgyta kvalifikacija suteikia teisę dirbti valstybinėse, privačiose ir visuomeninėse įstaigose bei organizacijose sporto specialistais pagal profesinio bakalauro laipsnio specializaciją ir darbinėje veikloje taikyti įgytas sporto psichologijos magistro kompetencijas.

 

Ilgalaikė patirtis rodo, kad programos absolventai geba save sėkmingai realizuoti ne tik praktinėje profesinėje veikloje, bet ir moksliniais tyrimais prisideda prie sporto mokslo raidos. Šiuo metu yra sporto psichologijos studijų programos absolventų – sporto psichologijos magistrų, dirbančių praktinėje srityje treneriais, kūno kultūros mokytojais ar kitų sričių sporto specialistais, taip pat dirbančių įvairiose Lietuvos aukštosiose mokyklose  doktorantais ir / arba dėstytojais, asistentais. Kai kurie programą baigę specialistai sėkmingai realizuoja save pagal įgytą specialybę užsienyje.

 

Daugiau apie studijų programą