Specialybė, padedanti neįgaliesiems tapti lygiaverčiais bendruomenės nariais

Lietuvos sporto universitete vykdoma unikali Lietuvoje Taikomosios fizinės veiklos studijų programa. Čia rengiami specialistai darbui su neįgaliais asmenimis, jų įvairiapusės reabilitacijos – fizinės, psichologinės ir socialinės – srityse. Studijų metu rengiami specialistai, gebantys organizuoti fizinę veiklą neįgaliesiems ir vyresniojo amžiaus asmenims, turintiems specialiuosius poreikius. Ši poilsio ir sportinė veikla vykdoma įgyvendinant rekreacinę, fizinę ir psichologinę reabilitaciją.

 

Lietuvoje tokios studijų programos ir studentai papildomai remiami. Siekiama parengti kuo daugiau specialistų, kurie padės mažinti neįgaliųjų socialinę atskirtį. Šios srities specialistų Lietuvoje ir Europoje parengta nedaug, tad perspektyvos augti šiai tarpdisciplininei sričiai yra didelės. Kai kurie Europos universitetai tik dabar pradeda rengti tokius specialistus ir semiasi patirties iš daugiau kaip 10 metų šią studijų programą vykdančių LSU dėstytojų. 

 

Šios programos dėstytojų teigimu, tinkamas neįgaliųjų fizinio ugdymo ir įvairiapusės reabilitacijos priemonių bei metodų parinkimui reikia specialių įgūdžių ir išsamių pedagogikos, psichologijos, sociologijos bei biomedicinos mokslų srities žinių.

 

Taikomosios fizinės veiklos absolventams atsiveria geros galimybės įsidarbinti valstybinėse neįgaliųjų reabilitacijos ir iš valstybės ir / ar savivaldybių biudžeto finansuojamose nevalstybinėse neįgaliųjų organizacijose, socialinės globos institucijose, taip pat patiems kurti naujas darbo vietas, įsteigti neįgaliųjų reabilitacijos ir integracijos centrus ar panašias organizacijas.

 

Jau studijų metu studentai turi galimybes patikrinti savo žinias praktiškai Lietuvoje ir užsienyje – organizuoti įvairius renginius neįgaliesiems, vesti rekreacijos ir sporto  užsėmimus. Universiteto socialiniai partneriai – integruotosios mokyklos, neįgaliųjų reabilitacijos ir socialinių paslaugų centrai, globos įstaigos, neįgaliųjų sporto asociacijos ir sporto klubai – noriai priima studentus į praktiką.

 

LSU įgyvendintas Europos Sąjungos Sanglaudos fondo lėšomis finansuotas projektas leidžia Universitete studijuoti ir specialiųjų poreikių studentams. LSU aplinka pritaikyta neįgaliesiems: įrengti specialūs keltuvai, liftai bei pandusai padeda neįgaliesiems laisvai patekti į auditorijas, laboratorijas, administracijos patalpas, bendrabutį, kuriame yra už projekto lėšas įrengtos ir neįgaliesiems pritaikytos masažo studijų bei mokslinės laboratorijos patalpos su modernia studijų ir mokslinių tyrimų įranga bei aparatūra.

 

Šią studijų programą gali rinktis ir neįgalieji, kurie siekia universitetinio mokslo ir ne visuomet turi pakankamai drąsos bei žinių apie studijų pritaikymą mūsų universitete.

 

Daugiau apie studijų programą