Šiuolaikiniam kūno kultūros mokytojui – akademinės ir praktinės žinios

Nepakankamas įvairių šalių vaikų ir jaunimo fizinis aktyvumas kelia vis didesnį rūpestį. Nors Lietuvos vaikai kol kas neturi didelių nutukimo ir viršsvorio problemų, tačiau mažėjantis fizinis aktyvumas ir pajėgumas gali padaryti didelę žalą visuomenei ateityje. Ekspertai įspėja, kad dabar vaikai vis dažniau tampa mažiau aktyvūs: žiūri televizorių, žaidžia kompiuteriu ir pan. Specialistus neramina, kad po kelių metų nebepamatysime vaikų spardančių kamuolį kieme, laipiojančių medžiais ar šokinėjančių per jūros bangas. Šiuolaikinis kūno kultūros mokytojas turėtų visais įmanomais būdais ieškoti, kaip sudominti mokinius kūno kultūra, sportu ir fiziniu aktyvumu bei ugdytų poreikį būti aktyviu visą gyvenimą. Neabejojame, kad mūsų parengti specialistai padės spręsti visas šias problemas.

 

Programa skirta gilinti studento kompetencijas, įgytas pirmosios pakopos studijų metu. Universitetas siekia  parengti aukščiausios kvalifikacijos socialinių mokslų edukologijos srities mokslininkus ir pedagogus. Absolventams perduodamos naujausios mokslinės žinios, kurias pritaikius gerėtų mokinių fizinis ugdymas. Studijų programa parengta pagal šiuolaikinę kūno kultūros koncepciją, kurios tikslas – skatinti moksleivius būti fiziškai aktyviems visą gyvenimą, atsisakyti kūno kultūros „sportifikavimo“, kuris ilgą laiką dominavo mokyklose.

 

Šiuo metu šalyje nėra duomenų, kiek kūno kultūros mokytojų yra įgiję magistro laipsnį, tačiau mokytojų profesionalų, turinčių praktinio darbo patirtį bei mokslo laipsnį, nepakanka. Bendrojo lavinimo mokyklose vis dar trūksta specialistų – ekspertų, gebančių ugdyti mokinių sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo nuostatas ir sistemingo fizinio aktyvumo įpročius. ES komisijos parengtoje ataskaitoje apie kūno kultūrą ir sportą Europoje  teigiama, kad daugumoje ES šalių pagrindinio ir viduriniojo ugdymo lygmenyje mokiniams kūno kultūros ir sporto užsiėmimus veda antrosios pakopos studijas baigę mokytojai. Taip pat visame pasaulyje didėja tęstinio mokymo(si) poreikis, kuris reikalingas tam, kad būtų parengta kuo daugiau  kvalifikuotų specialistų Lietuvoje ir visoje Europos Sąjungoje.

 

Mūsų absolventams atsiveria galimybės dirbti  ne tik mokyklose bei kitose ugdymo įstaigose, bet ir ikimokyklinio ugdymo, neformalaus švietimo įstaigose, bendruomenėse. Jie gali būti ne tik ugdytojais, bet ir vadovais, ekspertais, projektuoti kūno kultūros edukacines veiklas įvairaus amžiaus žmonėms, organizuoti, vertinti ir tobulinti fizinio ugdymo(si) procesą, vykdyti edukacinius tyrimus. Universiteto dėstytojai turi ilgametę akademinio darbo patirtį. Be to, džiugina ir tai, kad specialybės modulių dėstytojai profesionaliai perteikia žinias ir turi ne tik akademinės, bet ir praktinės patirties.

 

Daugiau apie studijų programą