Programa, kuri rengia išskirtinius švietimo ekspertus

Antrosios pakopos studijų programa „Edukologija“ rengia edukologijos magistrus, turinčius šiuolaikinių švietimo vadybos ir lyderystės žinių, gebėjimų edukacinei, vadybinei, pedagoginei konsultacinei ir tiriamajai veiklai. Jie savo žinias pritaikys rengdami ir vykdydami įvairius edukacinius projektus bei programas švietimo sistemai, teikdami siūlymus švietimo politikos tobulinimui.

 

Lietuvos sporto universitetas yra vienintelė specializuota aukštoji mokykla, kuri rengia su sportu ir sveika gyvensena susijusius ekspertus ar organizatorius, ugdymo įstaigų edukacinių projektų/programų vadovus. Dabar šalyje ypatingai paplitę moksleivių žalingi įpročiai, fizinis pasyvumas, mitybos bei patyčių problemos. Lietuvos sporto universitetas siekia parengti aukštos kvalifikacijos specialistus, kurie galėtų dirbti ekspertais (turinčiais specializuotas švietimo vadybos žinias) švietimo ir ugdymo įstaigose bei spręsti minėtas problemas. Tuo LSU studijų programa „Edukologija“ skiriasi nuo kitų panašių antrosios pakopos studijų programų Lietuvoje.

 

Programa yra viena populiariausių Lietuvos sporto universitete. Baigusių magistrantų įsidarbinimo rodiklių analizė rodo, kad pagal specialybę įsidarbina daugiau kaip pusė absolventų.

 

LSU bendradarbiauja su užsienio universitetais, todėl magistrantai turi puikias galimybes pasinaudoti mainų programomis ir studijuoti ar atlikti praktiką Europos universitetuose.

 

Studijų programos dėstytojai atlieka ekspertinę, organizacinę, švietėjišką veiklą aukštosiose mokyklose, valstybinėse ir visuomeninėse institucijose Lietuvoje bei užsienyje. Dėstytojai padėjo rengti tarptautinį mokslo projektą „Socialinis ugdymas per sportą“ kartu su dar 9 Europos valstybių universitetais, jie yra Tarptautinio tyrėjų tinklo „Pan-Asian Society of Sports & Physical Education“ ekspertai, Lietuvos edukacinių tyrimų asociacijos, Europos sporto mokslo kolegijos, Tarptautinės elgesio raidos tyrimų asociacijos (ISBD), tarptautinių mokslinių žurnalų redkolegijos nariai.

 

Daugiau apie studijų programą