Galimybė save atrasti Lietuvos bei pasaulio sporto ir turizmo rinkose

Vienintelė, patrauklios trukmės (1,5 metų) ir turinio, antrosios studijų pakopos (magistrantūros) laipsnį suteikianti programa Lietuvoje. Joje rengiami aukštos kvalifikacijos sporto ir turizmo verslo bei vadybos specialistai. Tai išskirtinė programa, kurioje būsimiems specialistams žinios pateikiamos atsižvelgus į nuolat kintančius rinkos poreikius.

 

Studijų metu ugdoma atsakinga, kūrybinga ir versli asmenybė, gebanti vertinti šalies bei tarptautinę sporto ir turizmo verslo sritį, kūrybingai plėtoti laisvalaikio sektoriaus organizacijų veiklą ir verslą, vykdyti taikomuosius tyrimus turizmo ir sporto sektoriuose, o jų rezultatus taikyti kasdieninėje organizacijos veikloje.

 

Baigę turizmo ir sporto vadybos studijų programą absolventai galės dirbti ekspertinį-konsultacinį darbą Turizmo ar Kūno kultūros ir sporto departamentuose, savivaldybių turizmo ar kūno kultūros ir sporto padaliniuose, turizmo informaciniuose centruose, sporto mokymo įstaigose), nevyriausybinėse (asociacijos, sąjungos, viešosios įstaigos, sporto šakų federacijos, sporto klubai) ir privačiose organizacijose (kelionių organizatoriai, kelionių agentūros, apgyvendinimo įmonės, sveikatingumo centrai, sporto klubai), dėstyti ir atlikti tiriamąjį darbą įvairiose universitetinėse ir neuniversitetinėse mokymo institucijose.

 

Baigus šias studijas verslo ir vadybos magistrams atsiras platesnės galimybės konkuruoti augančioje Lietuvos bei pasaulio sporto ir turizmo rinkoje.

 

Daugiau apie studijų programą