Akademinės ir profesinės etikos komisija

 

El. paštas: akademine.etika@lsu.lt

 


 

Pirmininkė doc. dr. Saulė Sipavičienė.

El. paštas: saule.sipaviciene@lsu.lt

Tel. (8 37) 302 671

 

Pavaduotojas Vidas Bružas

El. paštas: vidas.bruzas@lsu.lt

Tel. (8 37) 302 649

 
Sekretorius Alfonsas Buliuolis
Tel. (8 37) 302 674

 

Nariai:

 
Inga Staškevičiūtė-Butienė
 
Audrius Gavorka
 
Dalia Mickevičienė
 
Kestutis Skučas
 
Vilius Vasilius
 
Akvilė Katkovaitė
El. paštas: akvkat@stud.lsu.lt