Simona Pajaujienė

 

 

 

Dr. SIMONA PAJAUJIENĖ

Lektorė
 

 

El. paštas: simona.pajaujiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1995 m. baigė edukologijos bakalauro studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2004 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgijo visuomenės sveikatos magistrą.

2004 m. dalyvavo dalinėse studijose Nordjyllands Idraetshojskole (Šiaurės Jutlandijos sporto aukštoji mokykla, Danija).

2008-2012 m. Kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) studijavo socialinių mokslų (edukologijos) doktorantūrą.

2012 m. Lietuvos sporto universitete apginta daktaro disertacija tema "Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui" bei suteiktas Socialinių mokslų srities (edukologija (07S), Fizinis lavinimas, judesių mokymas, sportas (S273) daktaro vardas.

Šiuo metu dirba dėstytoja (lektore) Lietuvos sporto universitete Treniravimo mokslų katedroje, yra sveikatingumo specializacijos koordinatorė ir dėstytoja.

Yra EuropeActive (european Health and Fitness association) Profesionalų standartų komiteto narė. Yra daugkartinė tarptautinių ir nacionalinių konferencijų/seminarų pranešėja ir dalyvė.

Yra sveikatingumo trenerių mokyklos „ActiveTraining“ programų direktorė (trenerio kvalifikacijos programos 2015 m. akredituotos EuropeActive ir LKKSD).

Sertifikuota EREPS (European Register of Exercise Professionals) trenerė (L4 ir L6), SFA (Shwinn Fitness Academy, Šveicarija) trenerė - dviračių instruktorė, turi įvairių grupinių treniruočių rūšių, Pilates metodo, jogos (Aum Yoga Institute, Indija), šiaurietiško ėjimo instruktoriaus (NWI, Vokietija) sertifikatus. Vedanti užsiėmimus bei mokymus sveikatingumo centruose „SIL“ ir „Impuls“. 

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sveikatos ugdymas;

Kūno vaizdo ir svorio kontrolės problematika sporte ir sveikatingumo sektoriuje;

Sveikatingumo specialistų kompetencijos;

Sveikatą stiprinančio fizinio aktyvumo tyrimai ir nutukimo prevencijos programų efektyvumo vertinimas. 

 

 

 

 

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos".

Mokslininkų grupės ,,Ergogeninių maisto papildų sportininkams tyrimai".

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Pajaujiene, S., Jankauskienė, R. (2012). Sociocultural ideal internalization, body dissatisfaction and weight control behavior among adolescent athletes and non-athlete adolescents. Does that need education? Education. Physical Training. Sport, 2 (85), 40—47.
 2. Jankauskienė, R., Pajaujienė, S. (2011). Disordered eating attitudes and body shame among athletes, exercisers and sedentary female college students. The Journal of Sports Medicine and Physical Fitness. Torino : Edizioni Minerva Medica, 2, 52(1), 92-101.
 3. Jankauskienė, R., Kardelis, K., Pajaujienė, S. (2007). Muscle size satisfaction and predisposition for a health harmful practice in bodybuilders and recreational gymnasium users. Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas, 43(4), 338-346.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Lifelong Learning Programme supported by European Commission Project - “European Bachelor in Physical Activity and Lifestyle Counselling” (2010-2013)
 2. Lifelong Learning Programme supported by European Commission project - „eLF – eLearning Fitness“ (2011-2014).
 3. International project partly supported by European Commission – „Social Dialogue in the Active Leisure Sector – DIAL“ (2014).
 4. Erasmus+ Sport programme supported by European Commission project – „ALCIS - Promoting Action Learning for Children in School“ (2015, 2016).
 5. Nacionalinis projektas "Fizinio aktyvumo srityje dirbančių asmenų perkvalifikavimas ir kvalifikacijos tobulinimas" Nr. VP1-2.2.-ŠMM-04-V-06-012 (2013-2014).
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Netradicinis rekreacinis fizinis aktyvumas;

PSŠTDP (Sveikatingumas ir asmeninis treniravimas);

Sveikatingumo teorija, didaktika ir praktika;

Cardiofitness and Strength Training;

Outdoor Fitness Activities;

Fitness Group Activities.

     

 

 • Kita

Pajaujiene, S. (2008). Grupinių pratybų su muzika metodika ir technika : studijų knyga. Kaunas : Lietuvos kūno kultūros akademija,  149 p. : iliustr. ISBN 9789955622734.

Bendraautorė knygoje (7 Chapter): Rocha, R. S, Rieger, T., Jimenez, A. (2015). EuropeActive’s Essentials for Fitness Instructor. Champaign, IL: Human Kinetics.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Simonos Pajaujienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje