Renata Rutkauskaitė

 

 

 

Dr. RENATA RUTKAUSKAITĖ

Einanti docentės pareigas

 

 

El. paštas: renata.rutkauskaite@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2000 m. edukologijos Bakalauro laipsnis (su pagyrimu), LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), kūno kultūros mokytoja.

2002 m. sporto magistro laipsnis (su pagyrimu), LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), sporto psichologija.

2007 m. socialinių mokslų daktaro laipsnis, LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2002–2004 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) bendrojo priėmimo grupės operatorė.

2003 –2008 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), Sportininkų rengimo valdymo laboratorija – jaunesnioji mokslo darbuotoja.

nuo 2005 m.  Kauno Centro Sporto Mokyklos gimnastikos padalinio sporto specialistė.

2007–2010 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU)  kūno kultūros katedros lektorė (dabar - Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra).

nuo 2010 m.  LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedros docentė.

Studijų programos ,,Kūno kultūra“ direktorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Įvairaus amžiaus vaikų ir paauglių fizinis aktyvumas, fizinis pajėgumas bei jį lemiantys veiksniai;

Sportininkų rengimo valdymas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims - ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupių ,,Moksleivių protas ir raumenys“ ir ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos

-

     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2014) ,,Lietuvos mokinių su sveikata susijęs fizinis pajėgumas, jo kitimai bei lemiantys veiksniai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Mickūnienė, R. (2015). Paauglių antsvorio ir nepasitenkinimo savo kūnu mažinimo edukacinės programos veiksmingumo vertinimas (Tarybos narė).
 2. Vainienė, E. (2014). ,,Studentų identiteto raiška kūno kultūros žinių ir universitetinių studijų kontekste“ (Tarybos narė).
 3. Rašimienė (Onusaitytė), G. (2013). Didelio meistriškumo rankininkių treniravimo optimizavimas: atvejo analizė (Oponentė).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Fizinis aktyvumas (elgesio keitimas);

Kūno kultūros pamokos didaktika.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Renatos Rutkauskaitės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje