Tarptautiniame moksliniame simpoziume bus gvildenamos fizinio aktyvumo ir sveiko senėjimo sąsajos