Kristina Zaičenkovienė

 

 

 

Dr. KRISTINA ZAIČENKOVIENĖ

Einanti docentės pareigas

 

 

El. paštas: kristina.zaicenkoviene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1994-1997 m. Lietuvos – Amerikos Biznio Kolegija, Įstaigų administravimo specialybė.

1998-2002 m. Sporto Edukologijos Bakalauras, LKKA (dabar -  Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2004-2006 Sporto biomedicinos magistras, LKKA (dabar -  Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2007-2011 m. doktorantūros studijos LKKA (dabar -  Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2011 m. apginta disertacija biomedicinos mokslų srities biologijos mokslo krypties disertacija „Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio liekamasis poveikis aerobiniam pajėgumui ir raumenų elektriniam aktyvumui bėgant skirtingu greičiu“ ir suteiktas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Aerobinio pajėgumo greitoji ir lėtoji adaptacija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Sportininkų rengimo technologijos" ir ,,Sporto fiziologija ir genetika".

Mokslininkų grupių ,,Sveikatinimo programų kūrimo ir taikymo veiksmingumo tyrimai" ir ,,Sporto fiziologija" narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Skurvydas, Albertas; Paasuke, Mati; Valančienė, Dovilė; Zaičenkovienė, Kristina; Čapkauskienė, Sandrija; Gedvilienė, Jolanta. New science reflections in scientific articles // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 360-376. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,374, kat. cit. rod.: 1,514 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 2. Satkunskienė, Danguolė; Stasiulis, Arvydas; Zaičenkovienė, Kristina; Sakalauskaitė, Raminta; Rauktys, Donatas. Effect of muscle-damaging eccentric exercise on running kinematics and economy for running at different intensities // Journal of Strength and Conditioning Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. 2015, vol. 29, no. 9, p. 2404-2411. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Academic OneFile; Academic Search; Cumulative Index to Nursing Administration and Health Literature; Education Index; SPORTDiscus with Full Text; ProQuest; MEDLINE; Rehabilitation & Sports Medicine Source; Scopus; TDNet]. [cit. rod.: 2,075, kat. cit. rod.: 2,209 (2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 3. Aleksandravičienė, Roma [Aleksandraviciene, Roma]; Zaičenkovienė, Kristina [Zaicenkoviene, Kristina]; Stasiulė, Loreta [Stasiule, Loreta]; Stasiulis, Arvydas. Physiological responses and energetics of competitive group exercise in female aerobic gymnasts with different levels of performance // Perceptual and Motor Skills. Missoula: Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2015, vol. 120, no. 3, p. 787-803. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI)]. [cit. rod.: 0,546, kat. cit. rod.: 2,716 (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) „Ikimokyklinio bei pradinio ugdymo turinio modernizavimas ir pedagogų kvalifikacijos tobulinimas, įdiegiant fizinio pajėgumo testavimo metodiką“ vykdytoja. Projektas finansuojamas pagal „EEE stipendijų programą“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Vidaus rekreacinis fizinis aktyvumas;

Fizinio aktyvumo technologijos;

Pilates;

Fizinis aktyvumas (angl.k.);

Fizinio aktyvumo technologijs (angl.k.).

     

 

 • Kita

Išleistos studijų knygos:

„Fizinių pratimų su didžiaisiais kamuoliais poveikis žmogaus taisyklingai laikysenai ir raumenų stiprinimui“. Ramanauskienė, Irina, Linonis, Vitas, Pečiukaitienė, Auksė, Zaičenkovienė, Kristina, Aleksandravičienė, Roma Kaunas : Technologija, 2008.

„Aerobikos ABC“. Aleksandravičienė, Roma, Stasiulevičienė, Loreta, Zaičenkovienė, Kristina, 2012: LKKA;

„Kūno kultūra specialiajai medicininei fizinio pajėgumo grupei“. Klizienė, Irina, Daniusevičiūtė, Laura, Vilkienė, Jovita, Bajorienė, Jūratė, Zaičenkovienė, Kristina, Klizas, Šarūnas, Kaunas : Technologija 2012;

4 Pilates mankštos DVD – Pilates mankšta pradedantiesiems, pažengusiesiems, su soft Gym kamuoliukais ir didžiaisiais gimnastikos kamuoliais.

Vadovėlis “Pilates mankšta“, LSU, 2016.

 

Sertifikatai:

Body Control Pilates Matwork teacher certificate (London) (2012);

Body Control Pilates teacher with equipment Reformer certificate (London) (2016);

EREPs Register (EREPS is regulated by the European Health and Fitness Association (EHFA) member EQF Level 4 (with the status of the holder of this certificate is bound by a Code of Ethical Practice which determines the rights, responsibilities and principles required of the conduct by an exercise professional and member of the Standards Council using an accepted official European qualification framework which describes the knowledge, skills and competencies exercise professionals need to achieve for registration) (Membership Number: 26212);

The holder of  European Fitness School (Euro Education) – Advanced Pilates Trainer and Functional Training diplomas.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Kristinos Zaičenkovienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje