Birutė Zacharienė

 

 

 

Dr. BIRUTĖ ZACHARIENĖ

Jaunesnioji mokslo darbuotoja

 

 

Tel. Nr.: +370 612 21 220

El. paštas: birute.zachariene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2012 m. buvo suteiktas daktaro mokslo laipsnis, Lietuvos kūno kultūtos akademija (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2007-2011m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU), Biomedicinos mokslų doktorantūros studijos.

Nuo 2006 iki dabar LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto jaunesnioji mokslo darbuotoja.

2002-2004 m. Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU), įgytas biologijos magistro kvalifikacinis laipsnis.

1998-2002 m. Lietuvos kūno kultūros akademija(dabar - Lietuvos sporto universitetas, LSU), įgytas sporto bakalauro laipsnis ir mokytojo profesinė kvalifikacija.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Deguonies įsotinimas bei širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinės ypatybės.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos".

Mokslininkų grupės ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas".

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Poškaitis, Vytautas; Miseckaitė, Birutė; Venskaitytė, Eurelija; Poderys, Jonas; Vainoras, Alfonsas. Deguonies įsotinimo raumenyse ir funkcinių išeminių reiškinių miokarde kitimo ypatybės atliekant pakopomis didėjantį krūvį veloergometru // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2007, T. 43, Nr. 5, p. 385-389. [ISI Web of Science; MEDLINE; Index Copernicus]
 2. Poderys, Jonas; Miseckaitė, Birutė; Ežerskis, Mindaugas. Sportininkų organizmo adaptacijos ypatybės nuvykus į XXIX olimpiados žaidynių sostinę Pekiną // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 1(47), p. 27-31. [Index Copernicus; SPOLIT.]
 3. Buliuolis, Alfonsas; Trinkūnas, Eugenijus; Miseckaitė, Birutė; Grūnovas, Albinas. Sportininkų organizmo atsigavimo vyksmo po kartotinių anaerobinių alaktatinių ir laktatinių krūvių ypatybės // Sporto mokslas. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras. ISSN 1392-1401. 2007, Nr. 2(48), p. 40-44. [Index Copernicus; SPOLIT.]
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Birutės Zacharienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje

Ieškoti Birutės Miseckaitės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje