Laima Trinkūnienė

 

 

 

Dr. LAIMA TRINKŪNIENĖ

Lektorė

 

Tel. nr. +370 37 302669

El. paštas: laima.trinkuniene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1996 m. edukologijos Bakalauro laipsnis, Lietuvos kūno kultūros institutas (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), kūno kultūros dėstytoja.

1996 m. iki dabar Kauno Tado Ivanausko progimnazijos kūno kultūros mokytoja metodininkė.

1998 m. edukologijos magistro laipsnis, Lietuvos kūno kultūros institutas (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), edukologija.

2005 m. iki dabar lektorė, Sveikatos, fizinio ir socialinio ugdymo katedra, LSU.

2014 m. socialinių mokslų daktaro laipsnis, LSU.

2014 m. iki dabar pirmosios pakopos studijų programos ,,Fizinis ugdymas ir sportas“ direktorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Mokinių fizinis ugdymas, akseologiniai aspektai;

Profesinė socializacija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptimis – ,,Smegenys ir griaučių raumenys“ ir ,,Sveikatą stiprinantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą

Mokslininkų grupių ,,Moksleivių protas ir raumenys" ir ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“  narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Emeljanovas, Arūnas; Trinkūnienė, Laima. Mokinių požiūris į pažangos ir pasiekimų vertinimą kūno kultūros pamokose // Filosofija. Sociologija. Vilnius: Lietuvos mokslų akademijos leidykla. ISSN 0235-7186. 2011, T. 22, Nr. 4, p. 466-475. [Arts & Humanities Citation Index; CEEOL; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); The Philosopher’s Index; Science Citation Index Expanded (Web of Science); SocINDEX with Full Text; Sociological Abstracts (CSA); TOC Premier; Scopus]. [cit. rod.: 0,492, kat. cit. rod.: 0,963 (2011 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
 2. Trinkūnienė, Laima; Vensas, Edvinas. Learning environment in physical education in Šakiai and Šakiai district: comparative analysis // Baltic Journal of Sport & Health Sciences. ISSN 2351-6496 2015, no. 3(98). p. 50-57.
 3. Trinkūnienė, Laima. Kūno kultūros mokytojų požiūris į savo darbą kaip profesinės pozicijos prielaidą // Pedagogika. ISSN 1392-0340 2015, t. 118, Nr.2. p. 145-158.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Fizinio ugdymo naujovės;

Kūno kultūros pamokos didaktika;

Fizinio ugdymo naujovės.

     

 

 • Kita

2013 m. iki dabar Lietuvos kūno kultūros mokytojų asociacijos prezidentė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Laimos Trinkūnienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje