Kristina Poderienė

 

 

 

Dr. KRISTINA PODERIENĖ

Mokslo darbuotoja

 

 

El. paštas: kristina.poderiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2001 m. baigė Kauno medicinos universitetą (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) ir įgijo visuomenės sveikatos bakalauro laipsnį.

2003 m. Kauno medicinos universitete (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) ir įgytas visuomenės sveikatos ekologijos magistro laipsnį.

2009 m. Kauno medicinos universitete (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) apginta disertacija tema ”Žmogaus organizmo funkciniai ypatumai atliekant įvairaus pobūdžio fizinius krūvius“, įgytas biomedicinos mokslų daktaro laipsnis.

Šiuo metu eina mokslo darbuotojo pareigas Sporto mokslo ir inovacijų institute, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Kompleksinis organizmo funkcinės būsenos vertinimas, išmaniųjų funkcinės būklės, nuovargio ir fizinės sveikatos stebėsenos sistemų kūrimas – moksliniai inovaciniai projektai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sportininkų rengimo technologijos".

Mokslininkų grupės ,,Lengvaatlečių treniruotės proceso kontrolė ir kompleksinis funkcinės būklės vertinimas“.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Poderys, Jonas; Venskaitytė, Eurelija; Poderienė, Kristina; Buliuolis, Alfonsas; Vainoras, Alfonsas. Functional state assessment on the dynamics of interparametric concatenations during exercise tests // Medicina. Kaunas : Kauno medicinos universitetas. ISSN 1010-660X. 2010, T. 46, Nr. 6, p. 429-434. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [cit. rod.: 0,446, kat. cit. rod.: 3,935 (2010 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2014))].
 2. Poderienė, Kristina; Trinkūnas, Eugenijus; Poderys, Jonas; Grūnovas, Albinas. Influence of short breathing stop on the cardiovascular system during exercise testing // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2011, T. 47, Nr. 2, p. 102-106. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; IndexCopernicus; MEDLINE; SCOPUS]. [cit. rod.: 0,423, kat. cit. rod.: 3,900 (2011 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2014))].
 3. Poderys, Jonas; Grūnovas, Albinas; Poderienė, Kristina; Silinskas, Viktoras; Trinkūnas, Eugenijus. Cardiovascular changes during the performance by nonathletes of Bosco repeated jumps anaerobic test // Medicina. Kaunas : Lietuvos sveikatos mokslų universitetas. ISSN 1010-660X. 2015, T. 51, Nr. 3, p. 187-192. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); DOAJ; IndexCopernicus; MEDLINE; SCOPUS]. [cit. rod.: 0,423, kat. cit. rod.: 3,900 (2011 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2015))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Mokslininkai

Institucija

Bendrų tyrimų tematika

Prof. dr. N. Balague

University of Barselona, National Institute of Physical Education of Catalonia

Nuovargio ir funkcinės būklės mechanizmų tyrimai

Prof. dr. R. Christovski

University of Western Macedonia

Nuovargio ir funkcinės būklės vertinimo algoritmų kūrimas

Prof. dr. J. Lauznis

Riga Technical University

Biomedicininės įrangos ir naujų organizmo funkcinės būklės registravimo ir vertinimo metodų kūrimas.

Prof. dr. M. Ragulskis

Doc. dr. L. Bikulčienė

Kauno technologijos universitetas,

Taikomosios matematikos katedra.

Matematinių modelių taikymai organizmo funkcinės būsenos vertinimui kūrimas.

Prof. habil.dr. A. Vainoras

Dr. Kristina Berškienė

Lietuvos sveikatos mokslų universitetas,

Kineziologijos katedra.

Kompleksinių sistemų modeliai ir jų taikymai organizmo funkcinei būsenų vertinti.

Prof. dr. A. Paulauskas

Vytauto Didžiojo universitetas

Biologijos katedra.

Genetinių veiksnių  įtaka širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinei būklei tyrimai.

Kazimieras Steponavičius

Laura Šiaučiukovaitė

 

Lietuvos tautinis olimpinis komitetas

Lietuvos olimpinis sporto centras  (LOSC)

LOSC Kauno filialas

Olimpinių rinktinių moksliniai tyrimai

Delphine Senechal

Valerie Boutant

Eolane Les Ulis

Institut Télécom Mines

EUREKA tarptautinio MT projekto “CareWare” darbai

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015-2016) ,,Išmanioji apranga sportui ir sveikatai (Smart wearable sport and health solutions)" vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA, EUREKA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

Vadovėlių bedraautorė:

Kineziologijos pagrindai (2004);

Sporto medicinos pagrindai (2008).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Kristinos Poderienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje