Artūras Simanavičius

 

 

 

Dr. ARTŪRAS SIMANAVIČIUS

Lektorius

 

 

Tel. nr. +370 37 302 662

El. paštas: arturas.simanavicius@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2006 m. įgytas ekonomikos bakalauro laipsnis Vilniaus universitete Kauno humanitariniame fakultete.

2008 m. įgytas tarptautinio verslo ir prekybos magistro laipsnis Kauno technologijos universitete.

2013 m. apginta socialinių mokslų daktaro disertacija Kauno technologijos universitete (Disertacijos tema „atvykstamojo turizmo komplekso rizikos ekonominis vertinimas“).

Nuo 2013 m. Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros lektorius.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Turizmo rizikos vertinimas;

Įmonių socialinė atsakomybė.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio darbo tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika".

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Simanavičius, Artūras; Lazauskas, Andrius; Simberova, Iveta. Methods of tourism risk perception: economic assessment // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 311-323. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. (2014 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2015))].
 2. Simanavičius, Artūras; Jasinskas, Edmundas; Švagždienė, Biruta. Risk assessment models in the tourism sector // Amfiteatru Economic. Bucharest : Publishing House Bucharest University of Economic Studies. ISSN 1582-9146. 2015, vol. 17, no. 39, p. 836-846. [ISI Master Journal List; EBSCO Publishing; ProQuest; DOAJ; EconLit; Scopus; RePEc; IBSS; Cabell's Directory].
 3. Jasinskas, Edmundas; Štreimikienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Simanavičius, Artūras. Impact of hotel service quality on the loyalty of customers // Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. 2016, vol. 29, no. 1, p. 559-572. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); DOAJ; ProQuest Central].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su:

Prof. Anarbek Samibekovic Kazachstano ekonomikos universitetas

Viešoji įstaiga Samhugur, Reikjavikas, Islandija.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Verslo socialinės ir aplinkosaugos atsakomybės viešosios politikos požiūriu (Corporate Social and Environmental Responsibility through public policy) COGITA Nr. 1009R4, INTEREG IV, projekto dalyvis.
 2. Lietuvos ir Norvegijos sporto švietimo srityje veikiančių institucijų bendradarbiavimo ir gebėjimų stiprinimas. Tarptautinis projektas. Norway grants, projekto dalyvis.
 3. 2007-2013 metų Lietuvos ir Lenkijos bendradarbiavimo per sieną programos I prioriteto „Pasienio regiono konkurencingumo ir našumo augimas“ II subprioriteto „Pagerinta verslo aplinka“ kvietimo Nr. 02 projekto dalyvis.
 4. Lietuvos-Ukrainos dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų srityje 2012-2013m. programos tarptautinis projektas „Verslo plėtra Europoje“, projekto dalyvis.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Finansų pagrindai;

Ekonomikos studijos I;

Project management;

Turizmo paslaugų organizavimas;

Sporto ir turizmo politika ir valdymas;

Turai ir ekskursijos.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Artūro Simanavičiaus mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje