Dalia Štreimikienė

 

 

 

Habil. dr. DALIA ŠTREIMIKIENĖ

Profesorė, vyriausioji mokslo darbuotoja

 

 

Tel. Nr.: +370 614 03 424

El. paštas: dalia.streimikiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1983 m. baigė Inžinerinės Ekonomikos fakultetą KTU ir pradėjo dirbti Lietuvos energetikos problemų institute.

1997 m. apgynė socialinių mokslų (ekonomikos) daktaro disertaciją VGTU.

Nuo 1998 m. dėsto VU Kauno humanitariniame fakultete.

2005 m. praėjo socialinių mokslų (Ekonomikos) habilitacijos procedūrą VGTU.

2008 m. VU suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Nuo 2014 m. dirba LSU Sporto mokslo ir inovacijų instituto vyriausiąja mokslo darbuotoja. 

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Darnus vystymasis ir klimato kaitos švelninimas;

Elgsenos keitimas;

Darnus vartojimas;

Elgsenos ekonomika, vadyba.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ narys.

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Dalia Štreimikienė. Residential energy consumption trends, main drivers and policies in Lithuania.//Renewable and Sustainable Energy Reviews 35 (2014) 285–293, IF 5,901.
 2. Dalia Štreimikienė. Assessment of reasonable achievable GHG emission reduction target in Lithuanian households.//Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2015, 52, 460-467, IF 5,901
 3. Dalia Štreimikienė. Review of financial support from EU Structural Funds to sustainable energy in Baltic States.//Renewable and Sustainable Energy Reviews, 2016, vol. 58, 1027-1038, IF 5,901.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiauja su prof. hab. dr. Juris Grants LASE (Latvija).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

Iš viso dalyvavo daugiau nei 50 daktaro disertacijų gynimo komitetuose bei buvo oponentė.

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Vadybos naujovės.

     

 

 • Kita

Įtraukta į Jungtinių Tautų Bendrosios Klimato Kaitos Konvencijos (JTBKKK) Sekretoriato pagrindinių pasaulio ekspertų sąrašą šiltnamio dujų apskaitos, prognozių ir klimato kaitos švelninimo priemonių poveikio šiltnamio dujų emisijoms vertinimo srityje.

Atliko JAV 2016 m. pranešimo JTKKK sekretoriatui vertinimą.

2015-2016 m. dalyvavo daugelio EK 2020 programos projektų vertinime.

Įtraukta į LMT ekspertų sąrašą ir dalyvavo MITA projektų vertinime 2016 m.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Dalios Štreimikienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje