Rima Solianik

 

 

 

Dr. RIMA SOLIANIK
Lektorė, mokslo darbuotoja
 

 

El. paštas: rima.solianik@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2008 m. baigė reabilitacijos bakalauro (kineziterapijos kvalifikacija) studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2010 m. baigė reabilitacijos magistras (kineziterapijos kvalifikacija) studijas studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar –LSU).

2015 m. apsigynė daktaro disertaciją tema „Šalčio streso sukelto fiziologinio atsako priklausomumas nuo lyties“ Lietuvos sporto universitete.

2010–2013 m. dirbo laborante Fundamentaliųjų judesių ir klinikinių tyrimų centre, LSU.

2011–2016 m. dirbo asistente Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje, LSU.

Nuo 2011 m. yra studijų programos „Kineziterapija“ komiteto narė.

2013–2015 m. dirbo jaunesniąja mokslo darbuotoja, Sporto mokslo ir inovacijų institutas, LSU.

Nuo 2015 eina mokslo darbuotojos pareigas Sporto mokslo ir inovacijų institute, LSU.

Nuo 2016 m. dirba lektore Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Fizinis ir psichologinis stresas;

Protinis ir fizinis nuovargis;

Judesių valdymas ir mokymas;

Kognityvinės funkcijos;

Neuroreabilitacija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslinės grupės ,,Šaltas ir karštas protas“ vadovė.

Mokslininkų grupių ,,Judesių valdymas ir mokymas“ ir ,,Senėjimas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Solianik, Rima; Skurvydas, Albertas; Vitkauskienė, Astra; Brazaitis, Marius. Gender-specific cold responses induce a similar body-cooling rate but different neuroendocrine and immune responses // Cryobiology. San Diego: Elsevier Science. ISSN 0011-2240. 2014, vol. 69, issue 1, p. 26-33.
 2. Solianik, Rima; Skurvydas, Albertas; Mickevičienė, Dalia; Brazaitis, Marius. Intermittent whole-body cold immersion induces similar thermal stress but different motor and cognitive responses between males and females // Cryobiology. San Diego: Elsevier Science. ISSN 0011-2240. 2014, vol. 69, issue 2, p. 323-332.
 3. Solianik, Rima; Skurvydas, Albertas; Pukėnas, Kazimieras; Brazaitis, Marius. Comparison of the effects of whole-body cooling during fatiguing exercise in males and females // Cryobiology. San Diego: Elsevier Science. ISSN 0011-2240. 2015, vol. 71, issue 1, p. 112-118.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) „Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ,,INOKLASTER LT+“.
 2. Projekto (2015) „Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis poveikio priemonėmis prototipo sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,Optronika".
 3. Projekto (2016) „Kalorijų apribojimo poveikis žmogaus širdies ir galvos smegenų funkcijai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas AB “Kauno grūdai“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Modernios reabilitacijos technologijos;

Modernios integruotos judesių mokymo technologijos;

Modernioji neuroreabilitacija.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Rimos Solianik mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje