Inga Staškevičiūtė - Butienė

 

 

 

Dr. INGA STAŠKEVIČIŪTĖ - BUTIENĖ

Einanti docentės pareigas

 

 

Tel. Nr.: +370 37 30 26 51

El. paštas: inga.staskeviciute@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1999 m. psichologijos bakalauras, Vytauto Didžiojo Universitetas.

2001 m. organizacinės psichologijos magistras, Vytauto Didžiojo Universitetas.

2004 m. Vadybos ir verslo administravimo magistras (personalo vadyba),  Kauno Technologijos Universitetas.

2009 m. vadybos ir administravimo mokslo krypties daktaras, Kauno Technologijos Universitetas.

2000 – 2001 m. organizacijų konsultantė, Personalo mokymo centras.

2001 – 2002 m., Atrankų vadovė, SIC Rinkos Tyrimai.

Nuo 2002 m.  Personalo ir teisės skyriaus vedėja, Lietuvos sporto universitetas.

Nuo 2016 m.  docentė, Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedra, Lietuvos sporto universitetas.

Taip pat ji yra Rektorato narė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Verslo įžvalga;

Lyderystė;

Antreprenerystė;

Asmens prekės ženklas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto organizacijų kuriamos pridėtinės vertės tyrimai“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Staškevičiūtė-Butienė, Inga; Bradauskienė, Kristina; Crespo-Hervas, Josep. Athletes' personal brand as a success factor for start-up // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 525-540. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory; 0,471].
 2. Subijana, Cristina Lopez de; Valantinė, Irena; Lopez, Pedro Gonzalez; Staškevičiūtė-Butienė, Inga. The Madrid Magic box: a case analysis of the residents' impact // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), p. 450-461. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory; 0,354].
 3. Calabuig-Moreno, Ferran; Crespo-Hervas, Josep; Nunez-Pomar, Juan; Valantinė, Irena; Staškevičiūtė-Butienė, Inga. Role of perceived value and emotions in the satisfaction and future intentions of spectators in sporting events // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas: KTU. ISSN 1392-2785. 2016, vol. 27, no. 2, p. 221–229. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Scopus; Business Source Complete; IBSS; Central and Eastern European Online Library (C.E.E.O.L.); VINITI; 0,346]. 
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015-2016) ,,How to lead a club to a successful future / sportGO“ vykdytoja. Projektą finansuoja Europos komisija.
 2. Projekto (2015-2016)  ,,Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of Dual Career (AtLeTyC)“ vykdytoja. Projektą finansuoja Europos komisija.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Lyderystė;

Sporto ir turizmo valdymas III;

Integrated business case and organizational development.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Ingos Staškevičiūtės - Butienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje