Sandrija Čapkauskienė

 

 

 

Dr. SANDRIJA ČAPKAUSKIENĖ

Docentė

 

El. paštas: sandrija.capkauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1998 m. baigė bakalauro studijas Lietuvos kūno kultūros institute (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2000 m. įgijo biologijos magistro laipsnį Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2005 m. apsigynė biomedicinos mokslų srities, biologijos mokslų krypties daktaro disertaciją ,,Sveikų ir sergančių 1 tipo cukriniu diabetu merginų fizinis išsivystymas, pajėgumas ir fizinio krūvio poveikis kraujo gliukozės bei lipidų koncentracijai“.

Šiuo metu dirba LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Vaikų ir paauglių  funkcinių bei morfologinių sveikatos rodiklių tyrimas;

Sergančiųjų cukriniu diabetu, turinčių antsvorį bei nutukimą vaikų, paauglių ir jaunų žmonių mitybos ypatumai, kūno kompozicija, aerobinis pajėgumas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinių tiriamųjų darbų kryptims ,,Sporto fiziologija ir genetika“ ir ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupių ,,Sporto fiziologija“ ir ,,Šaltas ir karštas protas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Stasiule L., Capkauskiene S., Vizbaraite D, Stasiulis A. (2014). Deep mineral water accelerates recovery after dehydrating aerobic exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. Journal of the International Society of Sports Nutrition, Jun 26;11:34. doi: 10.1186/1550-2783-11-34. eCollection 2014.
 2. Loreta Stasiulė, Sandrija Čapkauskienė. (2014). Kinetics of pulmonary ventilation and carbon dioxide output during intermittent increasing cycling exercise after a prior anaerobic load. Education. Physical training. Sport.  No. 2(93); 2; 48–55. ISSN 1392–5644.
 3. Skurvydas, Albertas, Paasuke, Mati, Valančienė, Dovilė, Zaičenkovienė, Kristina, Čapkauskienė, Sandrija, Gedvilienė, Jolanta. New science reflections in scientific articles. Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas ISSN 1648-4460 2014, vol. 13, No. p. 360-376.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,OmegaMarine Forte+ žuvies taukų maisto papildo poveikis žmogaus plasmos lipidų pokyčiams“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,Natural Pharmaceuticals“.
 2. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
 3. Projekto (2013) ,,Elektrokardiogramos bei fizinio aktyvumo vertinimo metodikų, materialinių modelių, skaičiavimo algoritmų tiriamieji darbai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,BALTEC CNC TECHNOLOGIES“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Funkcinė anatomija ir biochemija;

Applied basic health sciences;

Sporto ir pratimų fiziologija;

Sportininkų mityba ir metabolizmas.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Sandrijos Čapkauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje