Irena Valantinė

 

 

 

Dr. IRENA VALANTINĖ
Einanti profesorės pareigas
 

 

Tel. nr.: +370 37 20 34 89 arba +370 37 30 26 62

El. paštas: irena.valantine@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1999 m. KTU įgytas Vadybos ir verslo administravimo bakalauro laipsnis.

2001 m.  LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgytas Vadybos ir verslo administravimo magistro laipsnis.

2008 m. LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgytas  Socialinių (edukologijos) mokslų daktaro laipsnis.

Nuo 2009 m. docentė.

Nuo 2016 m. einanti profesorės pareigas.

Nuo 2013 m. ,,Sporto industrijos“ studijų programos (I pakopa) direktorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Sporto vadybos specialistų kompetencijų ugdymas;

Inovacijos;

Entreprenerystė;

Lyderystė;

Asmens bei organizacijos įvaizdis;

E-sportas ir vaizdo žaidimai.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto organizacijų kuriamos pridėtinės vertės tyrimai“ vadovė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Calabuig-Moreno, Ferran  Crespo-Hervas, Josep,  Prado-Gascó, Vicente Javier,  Mundina-Gomez, Javier,  Valantinė, Irena  Stanislovaitis, Aleksas,  Quality of sporting events: validation of the EVENTQUAL scale. // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2016, vol. 15, No. 2(38), p. 21-32.
 2. Calabuig-Moreno, Ferran  Crespo-Hervas, Josep,  Nunez-Pomar, Juan,  Valantinė, Irena  Staškevičiūtė-Butienė, Inga  Role of perceived value and emotions in the satisfaction and future intentions of spectators in sporting events. // Inžinerinė ekonomika = Engineering economics / Kaunas University of Technology. Kaunas : KTU. ISSN 1392-2785. 2016, vol. 27, no. 2, p. 221–229.
 3. Subijana, Cristina Lopez de,  Valantinė, Irena  Lopez, Pedro Gonzalez,  Staškevičiūtė-Butienė, Inga  The Madrid Magic box: a case analysis of the residents' impact. // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius : Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), p. 450-461.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Madrido technikos universitetas (Ispanija);

Valensijos universitetas (Ispanija);

Sarajevo universitetas (Bosnija ir Hercegovina);

Kiolno universitetas (Vokietija);

Splito universitetas (Kroatija);

Nišo universitetas (Serbija).

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,How to lead a club to a successful future / sportGO“ vadovė. Projektą finansuoja Europos komisija.
 2. Projekto (2016)  ,,Athletes Learning Entrepreneurship – a new Type of Dual Career (AtLeTyC)“ vadovė. Projektą finansuoja Europos komisija.
 3. Projekto (2016) ,,Universiteto tarptautiškumo namuose (internationalisation at home) didinimas“ vadovė. Projektą finansuoja ŠMM.
 4. Projekto (2015) ,,Studentų antrepreneriškumo tyrimas (Lietuva, Slovėnija, Kroatija) vykdytoja. Projektas finansuojamas LMT.
 5. Projekto (2015) ,,Studentų fizinis aktyvumas bei sveikatinimo skatinimas aukštosiose mokyklose: poreikiai ir galimybės (Lietuva, Švedija, Belgija, Slovėnija, Kroatija)". Projektas finansuojamas ŠMM. 
 6. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. José Manuel Boquera Navarrete (2015) disertacijos “Valoración de los eventos deportivos: perspectiva del deportista con discapacidad” (recenzentė, Valensijos katališkasis universitetas, Ispanija).
 2. Doktoranto Adrian Silla Merchan (2016) (konsultantė, Valensijos universitetas, Ispanija).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Moduliai lietuvių kalba:

Sporto ir turizmo valdymas I; 

Sporto ir turizmo valdymas II;

Sporto ir turizmo valdymas III;

Lyderystė;

Kūrybiškumas ir inovacijų vadyba;

Antreprenerystė;

E-sportas ir vaizdo žaidimų industrija.

 

Moduliai anglų kalba:

Leadership;

Integrated Business Case and Organizational Development.

     

 

 • Kita

Nuo 2009 m. Europos sporto mokslo kolegijos narė.

Nuo 2013 m. mokslinio žurnalo “Tourism and Recreation Journal” (Lenkija) redkolegijos narė.

2013 m. gruodžio mėn. mokslinio žurnalo „Journal of Sports Science“ (JAV) redkolegijos narė.

Nuo 2014 m. mokslinio žurnalo „Leisure Time Research“ (Lietuva) redkolegijos narė.

Nuo 2016 m. mokslinio žurnalo „Advances in Sport Science and Medicine“ (Kroatija) redkolegijos narė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Irenos Valantinės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje