Edmundas Jasinskas

 

 

 

Dr. EDMUNDAS JASINSKAS

Profesorius

 

 

Tel. nr.: +370 37 302 662

El. paštas: edmundas.jasinskas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2000 m. Lietuvos žemės ūkio universitete (dabar – Aleksandro Stulginskio universitetas, ASU) suteiktas ekonomikos mokslo bakalauro laipsnis.

2002 m. Vilniaus universitete suteiktas vadybos ir verslo administravimo magistro kvalifikacinis laipsnis.

2007 m. Vilniaus universitete apginta socialinių mokslų srities, ekonomikos mokslo krypties disertacija.

2008 m. dirbo LSU Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros lektoriumi.

2008 - 2011 m. buvo LSU Rekreacijos, turizmo ir sporto vadybos katedros docentas.

2011 - 2016 m. LSU Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentas.

Nuo 2016 m. suteiktas profesoriaus pedagoginis vardas.

Nuo 2015 m. Socialinių mokslų tyrimų etikos priežiūros komiteto pirmininkas.

Nuo 2016 m. LSU Senato narys.

Nuo 2016 m. LSU Ekonomikos ir finansų komiteto pirmininkas.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Šalies ir įmonės konkurencingumas;

Neuroekonomika;

Žinių ir inovacijų valdymas;

Industrijos organizacija.

Valstybės parama verslui.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ vadovas.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Jasinskas, Edmundas; Štreimikienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Simanavičius, Artūras. Impact of hotel service quality on the loyalty of customers // Economic Research-Ekonomska Istraživanja. Abingdon: Taylor & Francis. ISSN 1331-677X. 2016, vol. 29, no. 1, p. 559-572. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); DOAJ; ProQuest Central].
 2. Jasinskas, Edmundas; Štreimikienė, Dalia; Švagždienė, Biruta; Simanavičius, Artūras. Influence of employees evaluation on organisational learning at leisure & sports clubs // E & M Ekonomie a management Liberec: Technická univ & Liberci. ISSN 1212-3609. 2015, Vol. 18, iss. 3, p. 41-49. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); EconLit with Full Text; IBSS; SCOPUS; ABI/INFORM; EBSCO Publishing; GALE].
 3. Jasinskas, Edmundas; Švagždienė, Biruta; Bandurin, Alexander. Significance of financial support of structural funds for the competitive ability of rural tourism homesteads // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2014, vol. 13, No. 2A(32A), p. 324-342. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory; 0,471].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Habilituotas daktaras, profesorius Juris Grants.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) ,,Universiteto tarptautiškumo namuose (internationalisation at home) didinimas“ vykdytojas. Projektą finansuoja ŠMM.
 2. Projekto (2015) ,,Turizmo organizacijos (apgyvendinimo paslaugas teikiančios organizacijos) kaip besimokančios modelio sukūrimas“ vykdytojas. Projektas finansuojamas UAB "Anupriškių parkas".
 3. Projekto (2015) ,,Statybų įmonės konkurencingumo tyrimas“ vadovas. Projektas finansuojamas UAB ,,Norvegijos statyba“.
 4. Projekto (2015) ,,Renginių organizavimo įmonės konkurencingumo tyrimas“ vadovas. Projektas finansuojamas UAB ,,Lietuvis“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Indrė Šikšnelytė (2015) „Elektros rinkos modelių darnumo vertinimas“ (konsultantas, VU).
 2. Marius Akulavičius (2015) ,,Skaitmeninio piratavimo valdymas kūrybinio turinio industrijoje" (Tarybos narys, VU).
 3. Lina Verbauskienė (2015) ,,Vartotojų patirties poveikis svetingumo paslaugų vartotojų pasitenkinimui ir ketinimams“  (Tarybos narys, VU).
 4. Ingrida Griesienė (2014) ,,Verslo partnerystės vystymas vidaus ir santykių marketingo pagrindu" (03S) (Tarybos narys, VU).
 5. Ramūnas Mackevičius (2012) ,,Ekonominių ciklų logistinė analizė" (04S), (Tarybos pirmininkas, VU).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Smulkus verslas ir antreprenerystė;

Finansų pagrindai;

Ekonomikos studijos I;

Sporto ir turizmo ekonomika;

Ekonomikos ir finansų valdymas.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Edmundo Jasinsko mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje