Jūratė Stanislovaitienė

 

 

 

Dr. JŪRATĖ STANISLOVAITIENĖ
Docentė

 

 

Tel. nr.: +370 37 302 626

El. paštas: jurate.stanislovaitiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2001 m. baigė Lietuvos kūno kultūros akademiją (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), įgijo pedagogikos bakalauro laipsnį.

2003 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) įgijo sporto fiziologijos magistro laipsnį.

2008 m. Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) apgynė daktaro disertaciją (Biomedicinos mokslai; Biologija, Fiziologija).

Nuo 2008 m. iki 2012 m. dirbo Kauno m. sporto mokykloje „Viltis“, lengvosios atletikos trenere.

Nuo 2016 m. yra Nacionalinės atletinio rengimo trenerių asociacijos valdybos pirmininkė.

Nuo 2011 m. dirba LSU Doktorantūros ir mokslo skyriaus vedėja.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Judesių valdymas ir mokymas;

Raumenų adaptacija;

Greitumas;

Galingumas;

Ugdymo technologijos;

Atletinis rengimas.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupių ,,Judesių valdymo ir mokymo“ bei "Jėgos ir greitumo" narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Kamandulis S, Skurvydas A, Brazaitis M, Stanislovaitis A, Duchateau J, Stanislovaitiene J. (2012). Effect of a periodized power training program on the functional performances and contractile properties of the quadriceps in sprinters. Res Q Exerc Sport. 2012 Dec;83(4):540-5.
 2. Pliauga V, Kamandulis S, Dargevičiūtė G, Jaszczanin J, Klizienė I, Stanislovaitienė J, Stanislovaitis A. (2015). The Effect of a Simulated Basketball Game on Players' Sprint and Jump Performance, Temperature and Muscle Damage. 2015 Jul 10;46:167-75. doi: 10.1515/hukin-2015-0045. eCollection 2015 Jun 27.
 3. Silinskas V, Grūnovas A, Stanislovaitiene J, Buliuolis A, Trinkunas E, Poderys J. (2016). Effect Of Electrical Myostimulation On The Function Of Lower Leg Muscles. J Strength Cond Res. 2016 Aug 26. [Epub ahead of print].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2013) ,,Įvairaus meistriškumo sportininkų rengimo optimizavimo tyrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Kauno m. savivaldybės sporto mokyklos ,,Viltis“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Jūratės Stanislovaitienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje