Biruta Švagždienė

 

 

 

Dr. BIRUTA ŠVAGŽDIENĖ
Einanti profesorės pareigas

 

 

Tel nr.: +370 37 302 662

El. paštas: biruta.svagzdiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1984–1989 m. įgytas ekonomikos bakalauro laipsnis Vilniaus valstybiniame Vinco Kapsuko universitete (dabar – Vilniaus universitetas, VU).

1998–2000  m. įgytas Turizmo ir sporto vadybos magistro laipsnis Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2006–2010  m. apginta socialinių mokslų daktaro disertacija Šiaulių universitete.

Nuo 1999 m. iki dabar – Lietuvos sporto universiteto Sporto vadybos, ekonomikos ir sociologijos katedros docentė, katedros vedėja. Nuo 2016 m. E.prof.p. dr.

Nuo 2008 m. iki 2014 – Šiaulių universiteto Vadybos katedros lektorė.

Nuo 2006 m. iki 2013 –  Marijampolės kolegijos Verslo ir vadybos katedros docentė.

1984–1991 m. Tarptautinio jaunimo turizmo biuro „Sputnik“ referentė.

1994–1997  m.  UAB „Kauno kelionių biuras“ direktorė.

1997–2007  m.  UAB „Nemuno lanka“ (kelionių organizatorius) direktorės pavaduotoja.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Turizmo paslaugos edukaciniai veiksniai besimokančioje turizmo organizacijoje;

Turizmo industrijos organizacijos ir verslo ekonomikos plėtros tyrimai;

Laisvalaikio rinkos formuojamo suprantamo ir teigiamo požiūrio vadybinės problemos ir verslo plėtros tyrimai. 

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto industrijos valdymas ir ekonomika“. Yra pastarosios krypties vadovas.

Mokslininkų grupių ,,Sporto industrijos organizacija ir verslo plėtros tyrimai“ ir ,,Sporto industrijos žmogiškųjų išteklių strateginis valdymas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Jasinskas, Edmundas; Rėklaitienė, Diana; Švagždienė, Biruta. Evaluation of service quality in fitness centres // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2013, vol. 12, No. 1(28), p. 108-124. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); EconLit with Full Text (EBSCO); IBSS; SCOPUS]. [cit. rod.: 0,260, kat. cit. rod.: 1,448 (2013 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))]
 2. Švagždienė, Biruta; Jasinskas, Edmundas; Fominienė, Vilija Bitė; Mikalauskas, Rimantas. The situation of learning and prospects for improvement in a tourism organization // Engineering economics=Inžinerinė ekonomika. Kaunas: Technologija. ISSN 1392-2785. 2013, vol. 24, no. 2, p. 126-134. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Business Source Complete (EBSCO); CEEOL; Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; Scopus; VINITI]. [cit. rod.: 0,771, kat. cit. rod.: 1,244 (2013 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))]
 3. Švagždienė, Biruta [Svagzdiene, Biruta]; Krikštaponytė, Ingrida [Krikstaponyte, Ingrida]; Simanavičius, Artūras [Simanavicius, Arturas]; Istomina, Natalja. The Assessment of recreational services, promoting healty lifestyle, at water bodies: case of Lithuania // Transformations in Business & Economics = Verslo ir ekonomikos transformacijos / Vilniaus universitetas, Brno technologijos universitetas, Latvijos universitetas. Brno, Kaunas, Riga, Vilnius: Vilniaus universitetas. ISSN 1648-4460. 2015, vol. 14, No. 2B(35B), p. 414-429. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Central & Eastern European Academic Source (EBSCO); IBSS; EconLit with Full Text (EBSCO); e-JEL; Scopus; Cabell's Directory]. [cit. rod.: 0,462, kat. cit. rod.: 1,634 (2015 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2016))].
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Tarptautinis bendradarbiavimas su Stavropolio Valstybinė medicinos akademija Muravjova Valentina Nikolajevna (Rektorė). Laisvalaikio paslaugų teikimo formos, būdai,  ir strategijos turizmo  sektoriuje. Projektai ir bendri tyrimai.

Tarptautinis bendradarbiavimas dr. Marina Gunare Turizmo ir viešbučių vadybos programos direktorė Tarptautinė Baltijos akademija. Laisvalaikio paslaugų teikimo formos, būdai,  ir strategijos turizmo  sektoriuje. Projektai ir bendri tyrimai

Tarptautinis bendradarbiavimas prof. hab. Dr. Juris Grants LASE (Latvija). Laimės ekonomikos tyrimai. Projektai ir bendri tyrimai

Su Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos. Laisvalaikio paslaugų teikimo formos, būdai,  ir strategijos turizmo  sektoriuje.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) ,,Pavienių priekabių ir mobingo aukštųjų mokyklų studentų santykiuose atvejų diagnostika: intervencinės priemonės savalaikiam reiškinių identifikavimui“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ŠMM.
 2. Projekto (2015) ,,Turizmo organizacijos (apgyvendinimo paslaugas teikiančios organizacijos) kaip besimokančios modelio sukūrimas“ vadovė. Projektas finansuojamas UAB "Anupriškių parkas".
 3. Projekto (2014) ,,Sporto industrijos mokslo ir studijų bazės modernizavimas“ vadovė. Projektas finansuojamas KKSD.
 4. Projekto (2014) ,,Lietuvos žemės ūkio, kaimo plėtros ir gyvosios gamtos MTEP rezultatų komercinimo, žinių ir technologijų perdavimo plėtros galimybių studija“ vykdytoja. Projektas finansuojamas MITA.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Gundega Ulme „Methodology of emotional state evalution in recreation and leisure time activities of 35-45 years old people“ (Latvian Academy of Sport Education (LASE); konsultantė).
 2. Liga Erina “High-level athletes‘ compliance with the labour market for sports coaching“ (Latvian Academy of Sport Education (LASE); konsultantė).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Pasaulio ekonomikos, politikos ir kultūros sąveika;

Laisvalaikio organizacijų valdymas;

Turizmo paslaugų organizavimas.

     

 

 • Kita

Nuo 2014 m. mokslo žurnalo European Journal of Economic Studies (Sochi State University, Russian Federation), redkolegijos narė  http://ejournal2.com/redakcionniy-sovet.html. 

Mokslo žurnalo“Tourism and Recreation Journal” Redkolegijos narė  Józef Piłsudski University of Physical Education, Faculty of Tourism and Recreation. http://awf.edu.pl/page1_16_14_1.html   (Lenkija).

Mokslo žurnalo Management Studies(ISSN 2328-2185, USA) Redkolegijos narė http://www.davidpublishing.com/journals_info.asp?jId=1775.

LSU elektroninio mokslo žurnalo „Laisvalaikio tyrimai“ (elektroninis leidinys. ISSN 2345-0339. Vyriausioji redaktorė.  http://laisvalaikiotyrimai.lsu.lt/index.php/lt/.

Kviestinė lektorė. «Московский государственный институт индустрии туризма имени Ю.А. Сенкевича» Москва (Rusija), Skaitytos paskaitos magistratūros studijų programos 2 ir 3 kurso studentams (2014.05.17-18) „Особенности организации социального и деревенского туризма в Литве".

Kasmetinės tarptautinės mokslinės-praktinės konferencijos „MOKSLAS IR PRAKTIKA: aktualijos ir perspektyvos“  LSU-Marijampolės kolegija. Mokslinio komiteto pirmininkė.

Nuo 2002 m. Lietuvos Standartizacijos departamentas prie LR AM komiteto narė. Lietuvos Standartizacijos departamentas prie LR AM, http://www.lsd.lt/typo_new/; http://www.lsd.lt/standards/tb.php?tbid=68&jobid=3 Lietuvos Standartizacijos departamentas prie LR AM.

Nuo 2014 m. Kauno m. Greitosios medicinos pagalbos stoties savanorė.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Birutos Švagždienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje