Loreta Stasiulė

 

 

 

Dr. LORETA STASIULĖ

Einanti docentės pareigas
 

 

El. paštas: loreta.stasiule@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2007 m. apsigynė biomedicinos mokslų daktaro disertaciją tema „Prieškrūvio poveikis vegetacinių sistemų funkcijos rodiklių kaitai atliekant skirtingo intensyvumo veloergometrinį krūvį“ Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2001 m. apgintas biologijos magistro laipsnis Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1998 m. baigė sporto edukologijos (meninės gimnastikos trenerio) bakalauro studijas Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

,,Sporto fiziologija ir genetika“ studijų programos direktorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Aerobinio pajėgumo rodiklių kaitos specifiškumas dėl trumpalaikio ir ilgalaikio fizinio krūvio poveikio.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sporto fiziologija ir genetika“.

Mokslininkų grupės ,,Sporto fiziologija“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Aleksandraviciene R, Zaicenkoviene K, Stasiule L, Stasiulis A. Physiological responses and energetics of cempetitive group exercise in female aerobic gymnasts with different levels of performance.  2015 Jun;120(3):787-803. doi: 10.2466/29.26.PMS.120v15x7. Epub 2015 May 4.
 2. Stasiule L, Capkauskiene S, Vizbaraite D, Stasiulis A. Deep mineral water accelerates recovery after dehydrating aerobic exercise: a randomized, double-blind, placebo-controlled crossover study. J Int Soc Sports Nutr. 2014 Jun 26;11:34. doi: 10.1186/1550-2783-11-34. eCollection 2014.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2013) ,,Elektrokardiogramos bei fizinio aktyvumo vertinimo metodikų, materialinių modelių, skaičiavimo algoritmų tiriamieji darbai“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,BALTEC CNC TECHNOLOGIES“.
 2. Projekto (2013) ,,Nacionalinės lygos krepšininkų rengimo optimizavimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas VŠĮ ,,BC JAZZ“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

Baigiamasis darbas.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Loretos Stasiulės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje