Audronė Dumčienė

 

 

 

Dr. AUDRONĖ DUMČIENĖ
Profesorė

 

 

El. paštas: audrone.dumciene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

Baigė Lietuvos kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

1980 m. apsigynė socialinių mokslų (edukologijos) daktaro disertaciją.

Iki 1987 m. dirbo Vilniaus valstybinio universiteto Kauno vakariniame fakultete, vėliau LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sporto pedagogikos ir psichologijos katedros docente, LKKA rektoriaus padėjėja, Pedagogikos ir psichologijos katedros vedėja.

2007 m. buvo atlikta habilitacijos procedūra.

Nuo 2010 m. – profesorė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Būsimų kūno kultūros ir sporto specialistų kūrybingumo ugdymas;

Paauglių psichosocialinė adaptacija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Sveikatą stiprininantis fizinis aktyvumas ir ugdymas per sportą“.

Mokslininkų grupės ,,Asmenybės ugdymo per sportą technologijos“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Malinauskas R, Dumciene A, Mamkus G, Venckunas T. Personality traits and exercise capacity in male athletes and non-athletes. Percept Mot Skills. 2014 Feb;118(1):145-61.
 2. Sipavičienė S, Dumčienė A, Ramanauskienė I, Skurvydas A. Effect of single physical load of different duration and intensity on cognitive function. Medicina (Kaunas). 2012;48(4):218-23.
 3. Malinauskas R, Malinauskiene V, Dumciene A. Burnout and perceived stress among university coaches in Lithuania. J Occup Health. 2010;52(5):302-7. Epub 2010 Aug 6.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Kočergina, N. (2015). ,,Skirtingo meistriškumo biatlonininkių (-ų) sportinio rengimo modeliavimas“ (Tarybos pirmininkė).
 2. Brusokas, A. (2014). ,,Jaunųjų krepšininkų savaveiksmiškumas ir jo ugdymo ypatumai“ (konsultantė).
 3. Trinkūnienė, L. (2014). ,,Kūno kultūros mokytojų dalykinės pozicijos ir savijautos sąsaja“ (oponentė).
 4. Rakauskienė, V. (2013). ,,Vyresniųjų klasių mokinių fizinio aktyvumo skatinimas taikant edukacinį konsultavimą mokykloje“ (mokslinė vadovė).
 5. Majauskienė, D. (2013). „Olimpizmo raiška ir dermė su mokyklos kultūra ir prosocialiu elgesiu“ (Tarybos narė).
 6. Pajaujienė, S. (2012). ,,Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“ (Tarybos pirmininkė).
 7. Motiejūnaitė, K. (2012). ,,Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių judesių mokymui(si)“ (mokslinė vadovė).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

-

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Audronės Dumčienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje