Kazys Vadopalas

 

 

 

Dr. KAZYS VADOPALAS

Einantis docento pareigas
 

 

El. paštas: kazys.vadopalas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1981—1988 m. mokėsi Kauno medicinos institute (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) ir įgijo chirurgo specialybę.

1988—1990 m. dirbo Rokiškio ligoninėje chirurgu.

1990—1993 m. mokėsi Kauno medicinos akademijos (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) chirurgijos rezidentūroje.

1994—2004 m. dirbo Kauno medicinos universiteto (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU) klinikose ir BMP klinikoje.

2004—2008 m. mokėsi LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) fiziologijos doktorantūroje, apsigynė daktaro laipsnį.

Nuo 2007 m. iki dabar dirba LSU Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedroje docentu.

Šiuo metu studijuoja Rygos universitete osteopatijos rezidentūroje.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Hipertermijos, dehidratacijos ir prieškrūvinės rehidracijos poveikis griaučių raumenų nuovargiui atliekant maksimalaus intensyvumo fizinį krūvį fizinio darbingumo ir lyčių aspektu.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

-

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Brazaitis M, Skurvydas A, Vadopalas K, Daniusevičiūtė L, Senikienė Z. The effect of heating and cooling on time course of voluntary and electrically induced muscle force variation. Medicina (Kaunas). 2011;47(1):39-45.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2013) ,,UAB ,,Ortopagalba“ naujų produktų kūrimas MTTP infrastruktūros plėtros procese“ vykdytojas. Projektas finansuojamas UAB ,,Ortopagalba“.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

 1. Slaugos pagrindai ir I-oji med. Pagalba;
 2. Sporto medicina ir traumų prevencija.
     

 

 • Kita

Monograph „Impact of Hyperthermia and Pre-Exercise Rehydration on Central Fatigue“  LAMBERT Academic Publishing, Germany (2011).

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Kazio Vadopalo mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje