Kazimieras Pukėnas

 

 

 

Dr. KAZIMIERAS PUKĖNAS

Profesorius

 

 

El. paštas: kazimieras.pukenas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1973 m. su pagyrimu baigė Kauno technologijos universiteto Radioelektronikos fakultetą.

1972 – 1993 m. dirbo Kauno radijo matavimų technikos mokslinio tyrimo institute (KRMTMTI): mokslo darbuotoju, vyresniuoju mokslo darbuotoju, sektoriaus bei laboratorijos viršininku.

1979 m. Kauno technologijos universitete apgynė technikos mokslų kandidato disertaciją puslaidininkinių prietaisų parametrų matavimo tematika. Daktaro mokslo laipsnis Lietuvos mokslo tarybos nostrifikuotas 1993 m. kovo 17 d.

1993 – 2003 m. dirbo bendros Lietuvos – JAV įmonės „Medical Technologies LBI“ direktoriumi rinkodarai.

2003 – 2008 m. dirbo Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) Sporto biomechanikos, informatikos ir inžinerijos katedros docentu.

2008 m. praėjo habilitacijos procedūrą Kauno technologijos universitete.

Nuo 2009 m. dirba LSU, Taikomosios biologijos ir reabilitacijos katedros profesoriumi.

2011 m. suteiktas LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) profesoriaus pedagoginis vardas.

Šiuo metu yra LSU Senato ir Tarybos narys.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Kompleksinių bei netiesinių dinaminių sistemų (deterministinio chaoso) teorijos elementų taikymas biomedicininiuose tyrimuose.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenų ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupės ,,Chaotiniai procesai, vertinimo metodologijos“ vadovas.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. K. Pukenas, Algorithm for the characterization of the cross-correlation structure in multivariate time series, Circuits Systems and Signal Processing, Vol. 33, No. 4, pp. 1289–1297, 2014.
 2. K. Pukenas, Detecting phase synchronization in coupled oscillators by combining multivariate singular spectrum analysis and fast factorization of structured matrices, Journal of Vibroengineering, Vol. 16, Iss.6, pp. 2624–2630, 2014.
 3. K. Pukenas, Algorithm for noise reduction for strongly contaminated chaotic oscillators based on the local projection approach and 2D wavelet filtering, Journal of Vibroengineering, Vol. 18, Iss. 4, pp. 2537‑2544, 2016.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

Bendradarbiaujama su KTU Biomedicininės inžinerijos institutu.

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

-

     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Berneckė, V. (2016). ,,Testų, vertinančių neuroraumeninę bei pažinimo funkcijas, patikimumas ir daugiamatis stabilumas lyties aspektu“ (konsultantas).
 2. Solianik, R. (2015). „Šalčio streso sukelto fiziologinio atsako priklausomumas nuo lyties“ (konsultantas).
 3. Papievienė, V. (2014). ,,Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių dinaminių sąsajų ypatybės atliekant didėjantį fizinį krūvį iki negalėjimo“ (Tarybos pirmininkas).
 4. Dargevičiūtė, G. (2014). ,,Griaučių raumenų jėgos depresijos po raumens sutrumpėjimo priklausomybė nuo nuovargio, postaktyvacinės potenciacijos ir atlikto darbo“ (konsultantas).
 5. Rašimienė (Onusaitytė), G. (2013). Didelio meistriškumo rankininkių treniravimo optimizavimas: atvejo analizė (konsultantas).
 6. Matulaitis, K. (2013). ,,Sabonio krepšinio centro jaunųjų krepšininkų treniravimas(is)“ (konsultantas).
 7. Straubergaitė, L. (2013). ,,Jojimo ir pratimų ant didžiojo kamuolio poveikis sveikų vaikų ir vaikų, sergančių cerebriniu paralyžiumi, bendrajai motorikai, raumenų aktyvumo simetriškumui ir psichoemocinei būsenai“ (Tarybos pirmininkas).
 8. Sakalauskaitė, R. (2013). ,,Pėdos skliauto stabilumo ir pėdos mechaninių bei fiziologinių savybių sąveika“ (oponentas).
 9. Motiejūnaitė, K. (2012). ,,Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių judesių mokymui(si)“ (konsultantas).
 10. Kreivytė, R. (2012). ,,Skirtingų mokymo (si) metodikų bei pagalbinių priemonių taikymo poveikis baudos metimų tikslumui“ (konsultantas).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

 1. Socialinių mokslinių tyrimų metodologija ir statistika (magistrantūros modulis);
 2. Biomedicinos mokslinių tyrimų metodologija ir statistika (magistrantūros modulis);
 3. Taikomoji kompiuterinė statistika (doktorantūros modulis).
     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Kazimiero Pukėno mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje