Dalia Mickevičienė

 

 

 

Dr. DALIA MICKEVIČIENĖ
Docentė

 

 

Tel nr.: + 370 686 33124

El. paštas: dalia.mickeviciene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1987 m. įgyta kvalifikacija - Kūno kultūros ir sporto bakalauras, Fizinio lavinimo dėstytojo trenerio kvalifikacija.

2001 m. apgintas biologijos magistro laipsnis.

2005 m. apginta biomedicinos mokslų daktaro disertacija Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas) tema „Motorinės sistemos adaptacijos kitimas dėl amžiaus, treniruotės, pakartoto krūvio efekto ir mechaninės raumenų pažeidos“.

2009 m. suteiktas docento pedagoginis vardas.

Taip pat ji yra LSU Senato narė.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Griaučių raumenų adaptacija.

Judesių valdymas ir mokymas.

Neuroreabilitacija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupės ,,Judesių valdymas ir mokymas“ vadovė.

Mokslininkų grupės ,,Senėjimas“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Brazaitis, Marius; Skurvydas, Albertas; Pukėnas, Kazimieras; Daniusevičiūtė, Laura; Mickevičienė, Dalia; Solianik, Rima. The effect of temperature on amount and structure of motor variability during 2-minute maximum voluntary contraction // Muscle & Nerve. ISSN 0148-639X. 2012, vol. 46, issue 5, p. 799-809. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Science Citation Index; Current Contents (Clinical Medicine); Current Contents (Life Sciences); BIOSIS Previews; Scopus]. [cit. rod.: 2,314, kat. cit. rod.: 3,519 (2012 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 2. Brazaitis, Marius; Eimantas, Nerijus; Daniusevičiūtė, Laura; Mickevičienė, Dalia; Steponavičiūtė, Rasa; Skurvydas, Albertas. Two strategies for response to 14°C cold-water immersion: Is there a difference in the response of motor, cognitive, immune and stress markers? // PLOS ONE. San Francisko: Public Library Science. ISSN 1932-6203. 2014, vol. 9, issue 10, p. [1-12]. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Zoological Record (Thomson ISI); BIOSIS Previews (Thomson ISI); Scopus]. [cit. rod.: 3,234, kat. cit. rod.: 5,269 (2014 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 3. Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas; Karanauskienė, Diana. Is intraindividual variability different between unimanual and bimanual speed-accuracy movements? // Perceptual and Motor Skills. Missoula: Ammons Scientific. ISSN 0031-5125. 2015, vol. 120, no. 1, p. 125-138. [Social Sciences Citation Index (Web of Science); Current Contents / Social & Behavioral Sciences (Thomson ISI); Scopus]. [cit. rod.: 0,618, kat. cit. rod.: 2,578 (2015 Journal Citation Reports® Social Sciences Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 4. Berneckė, Vaida; Pukėnas, Kazimieras; Imbrasienė, Daiva; Mickevičienė, Dalia; Baranauskienė, Neringa; Eimantas, Nerijus; Brazaitis, Marius. Test-Retest cross-reliability of tests to assess neuromuscular function as a multidimensional concept // Journal of Strength and Conditioning Research. Philadelphia: Lippincott Williams & Wilkins. ISSN 1064-8011. 2015, vol. 29, no. 7, p. 1972-1984. [Science Citation Index Expanded (Web of Science)]. [cit. rod.: 1,978, kat. cit. rod.: 2,277 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
 5. Solianik, Rima; Kreivėnaitė, Lina; Streckis, Vytautas; Mickevičienė, Dalia; Skurvydas, Albertas. Effects of age and sex on fatigability and recovery from a sustained maximal isometric voluntary contraction // Journal of electromyography and kinesiology. Oxford: Elsevier Sci. ISSN 1050-6411. 2017, vol. 32, p. 61-69. [Science Citation Index Expanded (Web of Science); Current Contents / Clinical Medicine (Thomson ISI); Scopus; Academic Search Premier; MEDLINE; SportDiscus]. [cit. rod.: 1,530, kat. cit. rod.: 2,733 (2015 Journal Citation Reports® Science Edition (Thomson Reuters, 2017))]
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) ,,Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos nuovargiu ir atsparumu hipertermijai” vykdytoja. Projektą finansuoja LMT.
 2. Bendradarbiavimas plėtojant ir įgyvendinant Olimpinį judėjimą, skatinti sporto plėtotę, sukuriant olimpinių sporto šakų didelio meistriškumo sportininkų trenerių rengimo sistemą Lietuvoje. Finansavimo šaltinis – LTOK.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Aleknavičiūtė-Ablonskė, V. (2017). "Asmenų patyrusių achilo sausgyslės plyšimą, blauzdos raumenų kontraktilinių funkcijų pokytis vienų metų laikotyarpiu" (Tarybos narė).

 2. Kilikevičienė, S. (2015). ,,Fizinės treniruotės kryptingumo poveikis deguonies suvartojimo ir EMG kaitai bėgant skirtingu greičiu“ (Tarybos narė).
 3. Bertašiūtė, V. (2015). Vyrų širdies ir kraujagyslių bei kvėpavimo sistemų funkcinių rodiklių kaita ties anaerobinės apykaitos slenksčiu (Tarybos narė).
 4. Sniečkus, A. (2013). ,,Raumenų pažaidos priklausomumas nuo krūvio išdėstymo strategijos, sportininkų specializacijos ir genotipo“ (konsultantė).
 5. Baranauskienė, N. (2013). ,,Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio poveikis kvėpavimo dujų apykaitos ir raumenų elektrinio aktyvumo kaitai atliekant skirtingo intensyvumo krūvį veloergometru“ (Tarybos narė).
 6. Lileikienė, A. (2013-2017). "Aerobinių fizinių pratimų poveikis senyvo amžiaus protiniam ir fiziniam darbingumui ir gyvenimo kokybei" (konsultantė).
 7. Paulauskas, H. (2012-2016). "Galvos ir kaklo srities paviršinio šildymo hipotermijos ar šaldymo hipertermijos sąlygomis poveikis fiziologiniam-terminiam stresui, kognityvinės ar motorinės sistemos funkcijai" (konsultantė).
 8. Zaičenkovienė, K. (2011). "Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio liepamasis poveikis aerobiniam pajėgumui ir raumenų elektriniam aktyvumui bėgant skirtingu  greičiu" (Tarybos narė).
 9. Kavaliauskienė, E. (2009). "Amžiaus, grįžtamosios informacijos ir miego poveikis tikslių pratimų mokymuisi" (Tarybos narė).
 10. Poderytė, K. (2009). "Ilgalaikės adaptacijos fiziniams krūviams įtaka širdies ir kraujagyslių sistemai" (Tarybos narė).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas.

Modernioji neuroreabilitacija.

Modernios integruotos mokymo technologijos.

Griaučių raumenys ir judesių valdymas.

Telereabilitacija, robotika ir virtuali tikrovė.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Dalios Mickevičienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje