Albertas Skurvydas

 

 

 

Habil. dr. ALBERTAS SKURVYDAS
Profesorius, vyriausiasis mokslo darbuotojas

 

 

El. paštas: albertas.skurvydas@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

1982 m. baigė Lietuvos valstybinį kūno kultūros institutą (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), įgijo fizinio auklėjimo dėstytojo-trenerio kvalifikaciją.

1988 m. Tartu universitete (Estija) apsigynė biologijos mokslų kandidato (daktaro) disertaciją.

1999 m. apginta habilituoto daktaro disertacija „Žmogaus griaučių raumenų greitosios ir lėtosios adaptacijos savybės atliekant fizinius pratimus“ Kauno medicinos universitete (dabar – Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, LSMU).

LKKA (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU) profesorius nuo 2000 metų.

1992—1995 m.; 2001 – 2016 m. ėjo LSU Rektoriaus pareigas.

Nuo 2016 m. yra LSU Senato pirminininkas.

LSU Sporto mokslo ir inovacijų institute eina vyriausiojo mokslo darbuotojo pareigas.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Griaučių raumenų adaptacija;

Judesių valdymas ir mokymas;

Neuroreabilitacija;

Mokslo filosofija;

Neuromarketingas ir neuroekonomika.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenų ir griaučių raumenys“. Yra šios krypties vadovas.

Mokslininkų grupių ,,Šaltas ir karštas protas“, ,,Aplinkos temperatūros“, ,,Kognityvinis nuovargis“, ,,Raumenų ir sausgyslių pažeida“, ,,Moksleivių protas ir raumenys“, ,,Judesių valdymas ir mokymas“, ,,Senėjimas“ ir ,,Chaoso kaitos metodologijos“ narys.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos

-

     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2016) ,,Senėjimo sąsajos su motorinės ir kognityvinės sistemos nuovargiu ir atsparumu hipertermijai” vadovas. Projektą finansuoja LMT.
 2. Projekto (2015) ,,Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas” narys. Projektą finansuoja INOKLASTER LT+.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime
 1. Aleknavičiūtė-Ablonskė, V. (2017). "Asmenų patyrusių Achilo sausgyslės plyšimą, blauzdos raumenų kontraktilinių funkcijų pokytis vienų metų laikotarpiu" (mokslinis vadovas).

 2. Berneckė, V. (2016). ,,Testų, vertinančių neuroraumeninę bei pažinimo funkcijas, patikimumas ir daugiamatis stabilumas lyties aspektu“ (Tarybos pirmininkas).
 3. Zienius, M. (2015). ,,Jaunųjų golfo žaidėjų treniravimo valdymas“ (konsultantas).
 4. Kilikevičienė, S. (2015). ,,Fizinės treniruotės kryptingumo poveikis deguonies suvartojimo ir EMG kaitai bėgant skirtingu greičiu“ (Tarybos pirmininkas).
 5. Papievienė, V. (2014). ,,Širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių dinaminių sąsajų ypatybės atliekant didėjantį fizinį krūvį iki negalėjimo“ (Tarybos narys).
 6. Kilikevičius, A. (2014). ,,Genetinės ir genominės pelių įvairovės nulemtos raumenų savybės ir jų adaptacija treniruotėms“ (Tarybos pirmininkas).
 7. Jurevičienė, V. (2013). ,,Judesių valdymo atsigavimo dinamika po kelio sąnario priekinio kryžminio raiščio rekonstrukcijos“ (mokslinis vadovas).
 8. Sakalauskaitė, R. (2013). ,,Pėdos skliauto stabilumo ir pėdos mechaninių bei fiziologinių savybių sąveika“ (Tarybos narys).
 9. Darbutas, T. (2013). ,,Galvos smegenų infarkto poveikis rankos ir kojos raumenų izometrinių susitraukimų ir judesių tikslumo bei stabilumo valdymui“ (mokslinis vadovas).
 10. Baranauskienė, N. (2013). ,,Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio poveikis kvėpavimo dujų apykaitos ir raumenų elektrinio aktyvumo kaitai atliekant skirtingo intensyvumo krūvį veloergometru“ (Tarybos pirmininkas).
 11. Zacharienė, B. (2012). ,,Centrinių ir periferinių širdies ir kraujagyslių sistemos funkcinių rodiklių kaitos ypatybės, atliekant globalaus, regioninio pobūdžio bei lokaliuosius fizinius krūvius“ (Tarybos narys).
 12. Motiejūnaitė, K. (2012). ,,Užduoties sudėtingumo poveikis greitų ir tikslių judesių mokymui(si)“ (konsultantas).
 13. Kreivytė, R. (2012). ,,Skirtingų mokymo (si) metodikų bei pagalbinių priemonių taikymo poveikis baudos metimų tikslumui“ (Mokslinis vadovas).
 14. Pajaujienė, S. (2012). ,,Paauglių požiūris į savo kūną ir edukacinės programos poveikis jo koregavimui“ (Tarybos narys).
 15. Daniusevičiūtė, L. (2012). ,,Motorinės sistemos nuovargio priklausomumas nuo moterų menstruacinio ciklo fazės“ (konsultantas).
     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Neuromokslas;

Modernios integruoto mokymo technologijos;

Biomedicininių tyrimų metodologija ir statistika;

Modernios integruoto judesių mokymo technologijos;

Judesių valdymas, neuromechanika ir mokymas;

Judesių valdymas, mokymas ir raida;

Modernios reabilitacijos technologijos;

Judesių valdymas ir judesių analizė;

Griaučių raumenys ir judesių valdymas;

Smegenys ir stresas;

Modernioji neuroreabilitacija;

Specializacija I – telereabilitacija;

Specializacija II - sporto kineziterapija;

ŠKS stiprinimas ir jėgos lavinimas;

Fizinis-protinis aktyvuvas ir smegenų plastiškumas;

Neurojurisprudencija ir neuroetika.

     

 

 • Kita

Monografijos

Skurvydas, Albertas. Senasis ir naujasis mokslas : paradigmos, metodologijos, teorijos, dėsniai, principai, politika : monografija / Lietuvos kūno kultūros akademija. Vilnius : Lietuvos sporto informacijos centras, 2008. 180 p.

Skurvydas, Albertas. Apie mokslą, tiesą ir pažangą: kodėl kvailybei nėra galo, o mokslas toks ribotas? : monografija / Lietuvos kūno kultūros akademija. Kaunas :Vitae Litera, 2010. 212 p.

 

Vadovėliai

Skurvydas, Albertas. Judesių mokslas: raumenys, valdymas, mokymas, reabilitavimas, sveikatinimas, treniravimas, metodologija: vadovėlis. Kaunas LKKA, 2010. 606 p.

Skurvydas Albertas. Griaučių raumenys // Kn.: Žmogaus fiziologija (sudarėE.Kėvelaitis, M.Illert, H.Hultborn, pakartotas leidimas), K., 2004, p.123-134.

Skurvydas Albertas, Stasiulis Arvydas. Sporto fiziologija // Kn.: Žmogaus fiziologija (sudarė E.Kėvelaitis, M.Illert, H.Hultborn, pakartotas leidimas), K., 2004, p.437-451.

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Alberto Skurvydo mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje