Neringa Baranauskienė

 

 

 

Dr. NERINGA BARANAUSKIENĖ

Mokslo darbuotoja

 

 

El. paštas: neringa.baranauskiene@lsu.lt

     

   

 • Biografija      

2005 m. įgijo sporto bakalaurą ir mokytojo profesinę kvalifikaciją, Lietuvos kūno kultūros akademijoje (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2007 m. biologijos magistras, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU).

2013 m. apginta daktaro disertacija “Ekscentrinio koncentrinio prieškrūvio poveikis kvėpavimo dujų apykaitai ir raumenų elektrinio aktyvumo kaitai atliekant skirtingi intensyvumo krūvį veloergometru”.

2007 – 2008 m. asistentė, Lietuvos kūno kultūros akademija (dabar – Lietuvos sporto universitetas, LSU), Gimnastikos ir šokio katedra.

Nuo 2011 m. asistentė, Sveikatos fizinio ir socialinio ugdymo katedra, LSU.

Šiuo metu – mokslo darbuotoja Sporto mokslo ir inovacijų institute, LSU.

     

 

 
 • Mokslo interesai

(mokslinių tyrimų sritis)

Aerobinis pajėgumas;

Judesių valdymas ir raumenų aktyvacija;

Kognityvinės sistemos funkcija.

 
     

 

 • Dabartinė mokslinė veikla

(vadovavimas ar priklausymas mokslinių tyrimų krypčiai ar grupei)

Priklauso mokslinio tiriamojo darbo krypčiai ,,Smegenys ir griaučių raumenys“.

Mokslininkų grupės ,,Kognityvinis nuovargis“ vadovė.

Mokslininkų grupės ,,Aplinkos temperatūros“ narė.

     

 

 • Svarbiausios mokslinės publikacijos
 1. Venckunas T, Snieckus A, Trinkunas E, Baranauskiene N, Solianik R, Juodsnukis A, Streckis V, Kamandulis S. Interval Running Training Improves Cognitive Flexibility and Aerobic Power of Young Healthy Adults. J Strength Cond Res. 2016 Aug;30(8):2114-21. doi: 10.1519/JSC.0000000000001322. 
 2. Bernecke V, Pukenas K, Imbrasiene D, Mickeviciene D, Baranauskiene N, Eimantas N, Brazaitis M. Test-Retest Cross-Reliability of Tests to Assess Neuromuscular Function as a Multidimensional Concept. J Strength Cond Res. 2015 Jul;29(7):1972-84. doi: 10.1519/JSC.0000000000000841.
 3. Brazaitis M, Eimantas N, Daniuseviciute L, Baranauskiene N, Skrodeniene E, Skurvydas A. Time course of physiological and psychological responses in humans during a 20-day severe-cold-acclimation programme. PLoS One. 2014 Apr 10;9(4):e94698. doi: 10.1371/journal.pone.0094698. eCollection 2014.
     

 

 • Mokslinis bendradarbiavimas

-

     

 

 • Moksliniai projektai ir eksperimentinė plėtra

(laimėti moksliniai projektai ir pasirašytos eksperimentinės plėtros sutartys)

 1. Projekto (2015) ,,Pažangių ortopedijos ir reabilitacijos priemonių klasterio atviros prieigos MTTP infrastruktūros sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas ,,INOKLASTER LT+“.
 2. Projekto (2015) ,,Ortopedinio kelio įtvaro su inovacinėmis poveikio priemonėmis prototipo sukūrimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,Optronika".
 3. Projekto (2015) ,,Sportinės aprangos poveikis žmogaus darbingumui fizinio krūvio metu“ vykdytoja. Projektas finansuojamas UAB ,,Trikotažo gama".
 4. Projekto (2014) ,,Didelio meistriškumo jaunųjų futbolininkų rengimo optimizavimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas FTVA.
 5. Projekto (2014) ,,Jaunųjų kartingo vairuotojų rengimo optimizavimas“ vykdytoja. Projektas finansuojamas Lietuvos automobilių federacijos.
     

 

 • Dalyvavimas mokslo daktaro rengime

-

     

 

 • Studijų veikla

(dėstomi studijų dalykai)

Tradiciniai šokiai ir choreografijos pagrindai;

Modernios reabilitacijos technologijos.

     

 

 • Kita

-

     

 

 • Publikacijos

Ieškoti Neringos Baranauskienės mokslinių publikacijų LSU virtualioje bibliotekoje