Edukologijos mokslo krypties doktorantūra

Jungtinis Lietuvos edukologijos universiteto, Kauno technologijos universiteto, Lietuvos sporto universiteto, Šiaulių universiteto socialinių mokslų srities Edukologijos krypties (07S) doktorantūros komitetas (patvirtintas 2016 m. gruodžio 20 d. LEU rektoriaus įsakymu Nr. 1-545):
Pirmininkė – prof. habil. dr. Marijona Barkauskaitė (LEU),
Pirmininko pavaduotoja – prof. dr. Ona Monkevičienė (LEU),
Nariai:

prof. dr. Audronius Vilkas (LEU),
prof. dr. Sniegina Poteliūnienė (LEU),
prof. habil. dr. Palmira Jucevičienė (KTU),
prof. dr. Brigita Janiūnaitė (KTU),
prof.  dr. Rasa Jankauskienė (LSU),
prof. dr. Romualdas Malinauskas (LSU),
prof. habil. dr. Antanas Skarbalius (LSU),
prof. dr. Remigijus Bubnys (ŠU),
prof. habil dr. Vytautas Gudonis (ŠU),
prof. habil dr. Audronė Juodaitytė (ŠU),
doc. dr. Gintarė Tautkevičienė (KTU).

LIETUVOS EDUKOLOGIJOS UNIVERSITETAS, KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS, LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETAS, ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SKELBIA 2017 M. PAPILDOMĄ PRIĖMIMĄ Į EDUKOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRĄ

Dokumentų priėmimas ir registracija nuo 2017-09-25 iki 2017-10-09.

LSU  2017 m. disertacijų tematikų ir doktorantų vadovų prioritetinė eilė
2017 m. priėmimo į edukologijos doktorantūrą taisyklės
Prašymas dalyvauti konkurse (stojantiesiems)
Gyvenimo aprašymas (stojantiesiems)  CV
Edukologijos stojamojo egzamino programa

EDUKOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MODULIAI

Doktorantūros studijų programą sudaro ne mažiau kaip keturi dalykai, jų bendra apimtis – ne mažiau kaip 30 ECTS kreditų. Visus egzaminus privalu išlaikyti per pirmuosius tris semestrus.

Kreditai gali būti kaupiami ir dalyvaujant doktorantų tarptautinėse mokyklose, doktorantui esant dalinėse studijose užsienyje. Sprendimą dėl jų įskaitymo priima edukologijos mokslo krypties komitetas.

Privalomi studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Edukologijos epistemologija ir tyrimų metodologija (LEU)

8

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. dr. Palmira Pečiuliauskienė

2.

Aukštojo mokslo filosofija, sistemos ir didaktika (KTU)

8

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

Pasirenkamas bent vienas studijų dalykas iš trijų:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Curriculum teorijos (LEU)

8

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. O Monkevičienė

2.

Asmenybės raidos ir mokymo/si  teorijų sąsajos (LEU)

8

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. D. Nasvytienė

3.

Ugdymo mokslo filosofija (ŠU)

8

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. A. Juodaitytė

Laisvai pasirenkami studijų dalykai:

Eil. nr.

Studijų dalyko pavadinimas

ECTS kr.

Edukologijos mokslo krypties šakų kodai

Dėstytojas

1.

Pedagogo kompetencijos ir veiklos tyrimai (KTU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. N. Bankauskienė

2.

Negalės studijų teorijos (ŠU)

6

Mokslinių tyrimų metodologija

S274

Prof. habil. dr. L. Radzevičienė

3.

Edukacinių pokyčių ir inovacijų teorijos ir modeliai (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. B. Janiūnaitė

4.

Šiuolaikinės švietimo vadybos teorijos ir koncepcijos (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

5.

Informacinės ir edukacinės technologijos švietimo organizacijoje (KTU)

6

Organizavimo mokslai

S189

Prof. P. Jucevičienė

6.

Bendruomenės ugdymo filosofija ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. I. Leliūgienė

7.

Mokymosi aplinkos ir partnerystės tinklai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. P. Jucevičienė

8.

Vertybiniai lyderystės pamatai (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. E. Martišauskienė

9.

Neformalaus ugdymo koncepcijos ir teorijos (KTU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Doc. dr. R. Gaučaitė

10.

Vaikystės fenomenologinė pedagogika (ŠU)

6

Pedagogika ir didaktika

S270

Prof. habil. dr. A. Juodaitytė

11.

Specialiojo ugdymo paradigmų kaita (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Doc. dr. A. Ališauskas

12.

Specialioji psichologija (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. habil. dr. V. Gudonis

13.

Ankstyvosios intervencijos vaikystėje teorijos ir praktika (ŠU)

6

Specialioji didaktika

S271

Prof. S. Ališauskienė

14.

Mentorystės koncepcijos ir praktinis modeliavimas (LEU)

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. O. Monkevičienė

15.

Mokytojų ugdymo teorija ir praktika

6

Mokytojų ugdymas

S 272

Prof. habil. dr. M. Barkauskaitė

16.

Kūno kultūros teorija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Vilkas

17.

Sporto mokslo tyrimų teorija ir metodologija (LEU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. habil. dr. J. Skernevičius

18.

Sporto psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

19.

Socialinė psichologija (LSU)

6

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. R. Malinauskas

20.

Andragogika (ŠU)

6

Suaugusiųjų ir tęstinis mokymas

S 280

Doc. dr. L. Ušeckienė;

doc. dr. R. Bakutytė

21.

Ugdymo problemų istorinis ir lyginamasis kontekstas (LEU)

6

Lyginamoji ir istorinė pedagogika

S282

Doc. dr. A. Žemgulienė

22.

Pozityvioji psichologija (ŠU)

6

Psichopedagogika

S283

Doc. dr. A. Ališauskas

23.

Asmenybės raidos teorijos (LEU)

6

Psichopedagogika

S283

Dr. V. Rimkevičienė

24.

Socialinio ugdymo teorija ir praktika

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Leliūgienė

25.

Socialinės edukacijos ir komunikacijos paradigmos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Doc. dr. G. Kvieskienė

26.

Multidimensinio identiteto teorijos (LEU)

6

Socialinė pedagogika

S285

Prof. I. Zaleskienė

27.

Sportininkų rengimo teorija ir praktika (LSU)

8

Fiz.lav., jud.mok., sportas

S273

Prof. A. Skarbalius

STUDIJŲ DOKUMENTAI