Biologijos mokslo krypties doktorantūra

LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO IR TARTU UNIVERSITETO BENDRA BIOLOGIJOS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪRA

 

LSU ir TU  bendros biologijos mokslų krypties doktorantūros komitetas nuo 2017 m. spalio 1 d.

Pirmininkas – prof. dr. Sigitas Kamandulis (LSU)

Nariai:

 • prof. dr.  Arvydas Stasiulis (LSU)
 • prof. habil. dr. Albertas Skurvydas (LSU)
 • prof. dr. Aivaras Ratkevičius (LSU)
 • prof. dr. Vytautas Streckis (LSU)
 • prof. habil. dr. Jonas  Poderys (LSU)
 • doc. dr.  Dalia Mickevičienė (LSU)
 • doc. dr. Nerijus Masiulis (LSU)
 • doc. dr. Marius Brazaitis (LSU)
 • doc. dr. Tomas Venckūnas (LSU)
 • prof. dr. Mati Pääsuke (TU)
 • prof. dr. Jaak Jürimäe (TU)
 • doc. dr. Priit Kaasik (TU)
 • doc. dr. Jarek Mäestu (TU)
 • prof. dr. Ööpik Vahur  (TU)

LSU ir TU  bendros biologijos mokslų krypties doktorantūros komitetas 2011–2017

Pirmininkas – prof. dr. Sigitas Kamandulis (LSU)

Nariai:

 • prof. habil. dr.  Albertas Skurvydas (LSU)
 • prof. dr.  Arvydas Stasiulis (LSU)
 • prof. dr. Aivaras Ratkevičius (LSU)
 • prof. dr. Vytautas Streckis (LSU)
 • prof. habil. dr. Jonas  Poderys (LSU)
 • doc. dr.  Gediminas Mamkus (LSU)
 • doc. dr. Nerijus Masiulis (LSU)
 • doc. dr. Marius Brazaitis (LSU)
 • doc. dr. Tomas Venckūnas (LSU)
 • prof. dr. Mati Pääsuke (TU)
 • prof. dr. Jaak Jürimäe (TU)
 • doc. dr. Priit Kaasik (TU)
 • doc. dr. Ando Pehme (TU)
 • prof. dr. Ööpik Vahur  (TU)

2018 m priėmimo taisyklės į bendrą LSU ir Tartu universiteto biologijos doktorantūrą
Prašymas dalyvauti konkurse
Gyvenimo aprašymas stojantiesiems (CV)
Rekomendacijos esė rengimui
Fiziologijos egzaminas

 

Disertacijų tematikos ir moksliniai vadovai*

EIL.
NR.
VADOVO  PAVARDĖ VARDAS TEMATIKOS
1 Doc. dr. Brazaitis Marius The effect of repeated brief (5-min) heat stress on heat acclimation kinetics, motor function and cognition in humans
2 Dr. Conte Daniele Investigating salivary markers as practical and valuable monitoring tools in professional basketball
3 Prof.dr. Emeljanovas Arūnas Physical Fitness of Primary Schoolchildren: an Interdisciplinary Perspective
4 Doc. dr. Imbrasienė Daiva Correlation between intraocular pressure, cerebrovascular autoregulation and retinal vessels for elite athletes during intensive physical exercise
5 Doc. dr. Mamkus Gediminas Fatigue monitoring during training in youth and adult swimmers
6 Doc. dr. Masiulis Nerijus The effect of physical activity on cognitive and motor abilities in older adults: what make us to age successfully?
7 Doc. dr. Mickevičienė Dalia Effect of Exercise, Nap and Calories Restriction on Implicit and Explisit Motor Learning
8 Prof. habil. dr. Poderys Jonas Muscular performance and Cardiovascular Adaptations to Differential Training Method Applied in Chosen Kind of Sport
9 Doc. dr. Satkunskienė Danguolė The modifiable risk factors for injury in professional soccer players.
10 Prof. habil. dr. Skurvydas Albertas Effect of high-intensity interval training (HIIT) and calorie restriction (CR) on healthy aging in elderly obese women
11 Prof. dr. Stasiulis Arvydas Adaptation of aerobic capacity to sport training in prepubertal children
12 E. prof. p. dr. Ratkevičius Aivaras Nutritional and lifestyle predictors of skeletal muscle mass and function

*Tematikos nereitinguotos

BIOLOGIJOS DOKTORANTŪROS STUDIJŲ MODULIAI

Dalykas

ECTS

Dalyko statusas ir anotacija

Institucija

1.

Sistemų teorija ir tyrimų metodologija

15

Privalomas LSU doktorantams

Kurso tikslas yra supažindinti su:
1) sudėtingų dinaminių sistemų (SDS) savybėmis ir SDS valdymo principais;
2) chaoso teorijos pritaikymo galimybėmis judesių ir sporto fiziologijoje;
3) judesių ir sporto fiziologijos mokslo metodologijomis;
4) mokslinių publikacijų rengimu judesių ir sporto fiziologijos moksle.

LSU

2.

Pratimų fiziologijos pasiekimai

10

Kurso tikslas yra supažindinti su:

LSU vykdomų pratimų fiziologijos tyrimų kryptimis, jų naujausiais pasiekimais, padidinti gebėjimą savarankiškai skaityti, analizuoti ir pristatyti pratimų fiziologijos tyrimų duomenis

LSU

3.

Biologiniai judėjimo pagrindai

3

Privalomas TU studentams (pasirenkamas LSU doktorantams)

Kurso tikslas yra pagilinti molekulines žinias apie motorinę sistemą. Kurso eigoje doktorantai įgis ir sustiprins žinias apie lokomocinės funkcijos mechanizmus skirtinguose struktūriniuose lygmenyse, taip pat apie kontraktiliškumą apsprendžiančių struktūrų adaptacijos mechanizmus.
Kurso metu įgyjamos gilios molekulinio lygmens žinios apie judėjimą lemiančias sistema bei apie raumenų kontraktilinės funkcijos adaptacijos mechanizmus.

TU

4.

Sporto ir pratimų mokslo tyrimų metodologijos pagrindai ir principai

3

Privalomas TU studentams (pasirenkamas LSU doktorantams)

Kurso tikslas yra išmokti išsamiai taikyti tyrimų metodologiją sporto ir pratimų biologijos srityje bei išsiaiškinti sąsajas tarp tyrimų metodologijos bei adaptacijos ir fizinio pajėgumo fiziologijos.
Kurso metu doktorantai įgis supratimą apie šiuolaikinius tyrimo metodus bei jų taikymo principus tiriant adaptacinius organizmo procesus. Doktorantai išmokomi savarankiškai pasirinkti tinkamus ir optimalius tyrimo metodus, priklausomai nuo tiriamos organizmo adaptacijos pobūdžio.
Kursas skirtas pagilinti tyrimų metodologijos žinias ir praktinius gebėjimus sporto ir pratimų biologijos mokslo srityje, ypač stengiantis išmokyti tyrimo metodų taikymo kasdienėje mokslo praktikoje.

TU

5.

Fizinio darbingumo fiziologija

5

Pasirenkamas

Tikslas – suteikti doktorantams pagilintas žinias apie organizmo adaptaciją fiziniams, ypač aerobiniams, krūviams ir fizinio darbingumo tyrimo šiuolaikiškus metodus. Analizuojami žmogaus aerobinio pajėgumo komponentai (aerobinė galia, aerobinė ištvermė, aerobinio darbo efektyvumas, vegetacinių sistemų rodiklių kinetika), juos lemiantys fiziologiniai veiksniai ir šiuolaikiniai tyrimo metodai (telemetrinės dujų analizės sistemų taikymas atliekant pastovaus ir sunkėjančio krūvio testus), tyrimo duomenų apdorojimo ir analizės metodai, energijos eikvojimo tyrimo būdai įvairių fizinių krūvių metu.

LSU

6.

Raumenų kraujotaka ir darbingumas

5

Pasirenkamas

Tikslas – pagilinti žinias apie širdies ir kraujagyslių sistemos (ŠKS) centrinių ir periferinių reguliavimo mechanizmų veikimą atliekant įvairaus pobūdžio fizinius krūvius bei raumenų kraujotakos reguliavimo mechanizmų sinergines sąveikas ir organizmo adaptacijos fiziniams krūviams ypatybes, lavinti gebėjimą analizuoti ir vertinti ŠKS mokslinių tyrimų rezultatus.

Ugdomos šios studijų programos kompetencijos:

 • Mokslinis pažinimas ir idėjų valdymas.
 • Žmogaus organizmo sandaros ir funkcijų sąveikos pažinimas.
 • Tiriamoji veikla ir sportininkų ŠKS mokslinių tyrimų analizė.

LSU

7.

Taikomoji kompiuterinė statistika

5

Pasirenkamas

Remiantis tyrimų metodologijos ir statistikos mokslo pasiekimais suteikti doktorantams žinių apie šiuolaikinius kompiuterinius statistinės duomenų analizės metodus, taikomus biologijoje, medicinoje bei socialiniuose tyrimuose ir gebėjimų: a) savarankiškai ir kvalifikuotai analizuoti, interpretuoti ir apibendrinti tyrimo rezultatus, įvertinant gautųjų išvadų ir rezultatų patikimumą bei pagrįstumą; b) mokėti praktiškai naudotis programinio paketo – SPSS (Statistical Package for the Social Science) – išplėstinėmis galimybėmis.

LSU

8.

Mokslo etika ir metodologija

6

Pasirenkamas

Kurso tikslas yra išugdyti gebėjimą įžvelgti ir išanalizuoti šiuolaikinio mokslo etines problemas ir galimus jų išvengimo bei sprendimo kelius. Kurso metu išmokstama etikos principų taikymo moksle, įgyjama žinių apie mokslinio tyrimo bei mokslo etikos ir metodologijos pagrindines sąvokas ir principus. Doktorantas įgyja žinių apie dažniausiai pasitaikančius etinius mokslo aspektus, mokslo etikos ir mokslo filosofijos problemas, išmoksta analizuoti konkrečius probleminius etikos klausimus.
Pagrindinės gvildenamos temos yra šios: etiniai mokslo ir technologijos pažangos apribojimai; etikos normos atliekant mokslinius tyrimus; mokslininkų veiklos įtaka visuomenei; tyrėjas kaip ekspertas; tyrėjų atsakomybė; mokslo etika.
Kurso metu studijuojami filosofijos ir etikos pagrindai; taip pat naujausi teoriniai modeliai apie tai, kaip apibrėžiamas mokslas, mokslinių žinių pobūdis, kaip turi būti parenkamas tinkamas tyrimo metodas, kaip paaiškinama mokslinė veikla bei kaip suvokiamas objektyvumas.
Kurso metu suprantama ir išmoktama šiuolaikinių bioetikos principų bei įgyjama gebėjimų spręsti kylančias etines biomedicinių tyrimų problemas. Doktorantai:

 1. supažindinami su bioetikos istorija ir teoriniais bioetikos taikymo principais.
 2. įgyja žinių apie tyrimų etikos principus ir normas, ypač tiriant žmones ir laboratorinius gyvūnus.
 3.  išmokomi rasti etines mokslinių tyrimų problemas bei analizuoti konkrečius atvejus.
 4. išmoksta kreiptis į tyrimų etikos komitetą ir gauti leidimą atlikti tyrimus.

TU

9.

Fizinis aktyvumas ir sveikata

3

Pasirenkamas

Kurso tikslas – suteikti moksliniais įrodymais grįstos informacijos apie: teigiamą fizinio aktyvumo poveikį sveikatos parametrams; naujus fizinio aktyvumo, motorinių gebėjimų ir kūno kompozicijos tyrimo metodus; treniravimo programų sudarymą skirtingo amžiaus vyrams ir moterims; socialinius fizinio aktyvumo aspektus (motyvaciją). Taip pat išmokoma nustatyti bendrą žmogaus fizinį aktyvumą, sveikatai naudingą fizinįs aktyvumą ir kaip fiziniu aktyvumu koreguojama kūno kompozicija.
Kitos gvildenamos temos: sveikatos, fizinio aktyvumo, sveikatai naudingo fizinio aktyvumo, fizinio pajėgumo ir kūno kompozicjos tarpusiavio sąsajos.

TU

10.

Molekulinė ir ląstelės biologija

6

Pasirenkamas

Kurso tikslas – suteikti doktorantams molekulinės ir ląstelės biologijos bazinių žinių, praktiškai išmokyti naudotis pagrindine molekulinės biologijos laboratorijų įranga bei atlikti kai kuriuos šių dienų sporto biologijoje vis plačiau taikomus makromolekulių (DNR, baltymų) tyrimus.

TU

 

Doktorantams doktorantūros studijos organizuojamos vadovaujantis Doktorantūros nuostatais bei LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETI IR TARTU UNIVERSITETO bendros biologijos doktorantūros studijų reglamentu,  patvirtintu LSU Senato 2017 m. gegužės 25 d. nutarimu Nr. 15

DISERTACIJOS RENGIMO REKOMENDACIJOS
DISERTACIJOS RENGIMO REIKALAVIMAI (galioja baigusiems studijas 2017 m.)

GYNIMO TARYBOS NARIŲ IR OPONENTŲ KOMPETENCIJOS PAGRINDIMAS

Reikalavimai disertacijos gynimo tarybos nariams ir oponentams
LMT Minimalūs kvalifikaciniai reikalavimai (aprašas)

DISERTACIJOS GYNIMO PROCEDŪRA

Gynimo tvarka
Pranešimo skaidrės
Disertacijos gynimas eksternu

Doktorantas disertaciją ginti gali, kai:

1. Išlaiko doktorantūros studijų programoje numatytus egzaminus.
2. Svarbiausius savo tyrimų rezultatus paskelbia ne mažiau kaip trijuose moksliniuose straipsniuose, išspausdintuose tarptautinėse duomenų bazėse referuojamuose žurnaluose. Bent du iš trijų straipsnių turi būti publikuoti Clarivate Analytics Web of Science (buvusi Thomson Reuters Web of Knowledge; ISI Web of Science) referuotuose leidiniuose (straipsniai leidinyje, įtrauktame į CA WoS, gali būti priimti spausdinti).
Pastaba. Reikalavimas galioja įstojusiems nuo 2014 m.
3. Pristato tyrimų rezultatus tarptautiniuose moksliniuose renginiuose.
4. Padalinio, kuriame studijuoja doktorantas, mokslininkų posėdyje, pagal galimybes dalyvaujant doktoranto moksliniam vadovui ir konsultantams, nusprendžiama, kad disertacija parengta tinkamai ir galima disertaciją ginti. Posėdžio protokolas, pasirašytas doktoranto vadovo ir padalinio vadovo, pristatomas į Doktorantūros ir mokslo skyrių.

Pasibaigus doktorantūros terminui ir neapgynus disertacijos per 12 mėn. nuo doktorantūros studijų pabaigos, disertacija gali būti ginama eksterno tvarka.

Dokumentai:

1. Disertaciją parengęs asmuo (disertantas) Universiteto Rektoriui pateikia prašymą (mažiausiai prieš tris mėnesius iki disertacijos gynimo datos) leisti ginti disertaciją, kartu pridėdamas:
a. disertacijos du egzempliorius;
b. disertacijos tema paskelbtų mokslinių darbų sąrašą, pasirašytą bibliotekos darbuotojos, ir publikacijų kopijas;
c. padalinio, kuriame parengta disertacija, mokslininkų posėdžio protokolo išrašą apie disertacijos tinkamumą ginti tarybos posėdyje.
2. Rektorius gautus dokumentus nukreipia biologijos mokslo krypties doktorantūros komitetui.
3. Komitetas, nutaręs, kad disertacija atitinka keliamiems reikalavimams, skiria recenzentus.
4. Recenzentai ne ilgiau kaip per mėnesį išnagrinėja disertaciją.
5. Komitetas, gavęs iš recenzentų teigiamas išvadas apie disertacijos gynimą, siūlo gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą.
6. Rektorius įsakymu tvirtina gynimo tarybos sudėtį ir disertacijos gynimo datą.

Reikalavimai gynimo tarybos pirmininkui ir nariams:

Fizinių, biomedicinos, technologijos ir žemės ūkio mokslų sričių mokslininkai – doktorantūros proceso dalyviai – turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 8.2 punkte nustatytus reikalavimus asmenims, pretenduojantiems eiti vyresniojo mokslo darbuotojo pareigas ir per pastaruosius 5 metus būti paskelbus ne mažiau kaip 3 mokslo straipsnius tarptautiniuose mokslo leidiniuose. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių mokslininkai turi atitikti Lietuvos mokslo tarybos 2011 m. gegužės 16 d. nutarimu Nr. VII-71 „Dėl Minimalių kvalifikacinių valstybinių mokslo ir studijų institucijų mokslo darbuotojų pareigybių reikalavimų aprašo patvirtinimo“ (Žin., 2011, Nr. 60-2882) patvirtinto aprašo 4.2 punkte nustatytus reikalavimus.

Disertacija ginama viešame mokslo krypties tarybos posėdyje, vadovaujantis LSU ir TU bendros biologijos mokslo krypties doktorantūros studijų reglamentu.

Disertacijos ir santraukos rengimo reikalavimus galite atsisiųsti čia

PALERMO UNIVERSITETO IR LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO HEALTH PROMOTION AND COGNITIVE SCIENCES DOKTORANTŪRA

 

Koordinatorius: Prof. Massimiliano Oliveri, MD PhD
OLIVERI Massimiliano (University of Palermo)
LO COCO Gianluca (University of Palermo)
PALMA Antonio N (University of Palermo)
INGUGLIA Cristiano (University of Palermo)
BELLAFIORE Marianna (University of Palermo)
BIANCO Antonino (University of Palermo)
PROIA Patrizia (University of Palermo)
CIPOLOTTI Lisa (University of Palermo)
ZAPPULLA Carla (University of Palermo)
FALGARES Giorgio (University of Palermo)
Assoc. Prof. Dr. BRAZAITIS Marius (Lithuanian Sports University)
Prof. Dr. KAMANDULIS Sigitas (Lithuanian Sports University)
Prof. Dr. RATKEVICIUS Aivaras (Lithuanian Sports University)
Prof. Habil. Dr. SKURVYDAS Albertas (Lithuanian Sports University)
Prof. Dr. STASIULIS Arvydas (Lithuanian Sports University)
Prof. Dr. VENCKUNAS Tomas (Lithuanian Sports University)